Respect voor het internationaal recht
Justice Scale

Migratie is bij uitstek een thema dat vraagt om internationale afspraken. Het gaat niet alleen over de fundamentele mensenrechten, maar ook over stabiele internationale betrekkingen.

Europese samenwerking
Tall Building

Het beheer van migratiestromen is een gezamenlijke inspanning. Zowel Europa als de lidstaten moeten samenwerken voor een sterk, solidair asiel- en migratiebeleid. 

Diensten versterken
Office Work

Een goed beleid, met snelle en kwaliteitsvolle procedures, kan maar gevoerd worden wanneer de verschillende instellingen doeltreffend kunnen samenwerken. 

Bescherming bieden
Holding Hands

Het beschermen van personen die het risico lopen op individuele vervolging of op een
onmenselijke behandeling bij terugkeer naar hun land van herkomst, vormt de kern van een asiel- en migratiebeleid dat bescherming wil bieden aan mensen in nood.

Opvangbeleid
Residential Building

Een stabiel opvangnetwerk is cruciaal. Cruciaal om schommelingen in bezetting op te vangen. Cruciaal ook om andere delen van het beleid te kunnen uitvoeren (bv. hervestiging). Maar ook cruciaal voor duidelijkheid naar de bevolking toe.

Migratie als motor
Technicians at Work

Onze arbeidsmarkt wordt versterkt met de
arbeidskrachten die we nodig hebben, via studiemigratie trekken we “knappe koppen” aan, en de landen van herkomst genieten mee van de opgedane ervaringen die deze migranten mee terug naar huis nemen.

Terugkeerbeleid
Plane on Runway

Centraal in deze visie staat het vermijden van onwettig verblijf door een aanklampend beleid en correcte informatieverstrekking door verschillende actoren vanaf de start van een verblijfsprocedure. Het gaat over het intensief begeleiden van mensen zonder wettig verblijf.
Een versterking van het terugkeerbeleid, zowel de vrijwillige als de gedwongen terugkeer, is het sluitstuk.

Misbruiken aanpakken
Security Guard with Dog

Een humaan, maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid houdt in dat misbruik van de bestaande procedures streng moet aangepakt worden. Dit kan gaan om klaarblijkelijk ongegronde volgende verzoeken om internationale bescherming: het verkrijgen van een studentenvisum enkel om legaal naar België te kunnen reizen, het liegen over minderjarigheid…

Nationale loterij
Lonalo - logo - large.PNG

Een loterij onderscheidt zich van een gokbedrijf  doordat ze haar winsten herinvesteert in verbindende projecten voor de maatschappij. De Nationale Loterij moet dit karakter behouden.