Team Mahdi

Sammy Mahdi

Staatssecretaris Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij

Thomas Vanmechelen

Kabinetssecretaris

Joris Poschet

Parlementaire relaties

Nina Roox

Adviseur Asiel, Opvang, Relocatie, Kwetsbare personen

Nicole De Moor

Kabinetschef

Nele Pelgrims

Privésecretaris

Sanderijn Duquet

Diplomatiek raadgever

Astrid Van de Velde

Adviseur Legale Migratie

Sieghild Lacoere

Woordvoerder

Bo Oostvogels

Online communicatie

Mieke Verrelst

Adviseur Internationaal Beleid, Migratiewetboek, Justitie

Toon Delodder

Adviseur Opvang, Vrijwillige terugkeer, Ketensamenwerking

 
 
VRAAG%20JIJ%20AAN%20MIJN%20MAMA%20OM%20T

Ben jij degene die we zoeken? 

Het kabinet is altijd op zoek naar talent. 

Stagiairs

Smiling Young Woman

Ik heb de ambitie om in deze stage ervaring op te doen, ik krijg hier de mogelijkheid om mij verder te ontplooien op juridisch alsook op politiek vlak.

Daan Mostaert

Adviseur asiel en migratie

Maart 2021- Mei 2021

Smiling Young Woman

Mijn naam is Marjan. Na een carrièrestart in een andere richting, wilde ik me graag meer focussen op een communicatieve, creatieve functie met maatschappelijke engagement. Het kabinet van Sammy Mahdi wilde me hier heel graag in steunen, en zo mocht ik stage komen lopen in de communicatiecel!

Marjan Pipijn

Team communicatie

Oktober 2020 - ...

Smiling Young Woman

Het is interessant voor mij om het belang van een goede internationale samenwerking in het domein migratie te zien en diplomatie in de praktijk te mogen meemaken. Het is een verrijking die ik meeneem naar de toekomst en mij zal helpen in mijn verdere professionele keuzes

Silke Vervliet

Adviseur internationaal recht

Februari 2021- April 2021

Smiling Young Woman

Ik doe een stage binnen het communicatieteam van Sammy Mahdi om zo mijn interesse in de politiek te combineren met alle facetten van het woordvoerderschap. Het wordt ongetwijfeld een boeiende ervaring met een topteam!

Anton Vandenbulcke

Stagiair-Woordvoerder

Februari 2021- Juni 2021