Deck of Cards

Nationale loterij

Spelen is van alle tijden

Spelen is van alle tijden. Het Vlaamse woord “lot” ligt aan de oorsprong van de term “loterij”. In de middeleeuwen ontstaan loterijen in de vrije stadstaten van West-Europa. Op basis van een kleine vrijwillige bijdrage, door een grote massa mensen, zorgt men voor kansen. Het toeval of het lot bepaalde dan de uiteindelijke uitkomst. Een percentage werd afgehouden en aangewend voor de financiering van goede doelen. Zo speelt een loterij een belangrijke rol in de opbouw van een gemeenschap. Door deze gemeenschapopbouw onderscheiden loterijen zich van gokbedrijven. Loterijen moeten het hebben van de grote massa, niet van een beperkt aantal individuele, soms kwetsbare spelers.

 

Ondanks het feit dat casinospelen en weddenschappen een groot risico op verslaving vormen zijn ook de klassieke krasloten en loterijproducten van de Nationale Loterij niet geheel zonder risico. Uit een Belgisch onderzoek van 2016 blijkt dat ongeveer 7 % van de deelnemers aan krasloten of loterijproducten risicovol gedrag vertonen. De loterij dient dan ook blijvend in te zetten op voorlichtingscampagnes en moet wetenschappelijke onderzoek actief stimuleren. Spelen dient immers te gebeuren met mate. De opkomst van de private gokbedrijven en hun enorme groei vormen een belangrijke uitdaging voor de Nationale
Loterij. Bovendien leggen sommige gokbedrijven via een slimme marketingfocus en productontwikkeling hun focus op de meest kwetsbare profielen. Dit tast onrechtstreeks
de reputatie van de Nationale Loterij inzake spelersbescherming aan. En bovenal de mooiste reden van het bestaan van een loterij: haar steun aan goede doelen.

 

Zo werd de Lotto in het verleden geïntroduceerd om de nodige solidariteit te generen na de grote overstromingen van Ruisbroek in 1976. De Nationale Loterij herinvesteert ook vandaag al haar winsten in verbindende projecten voor de maatschappij. Zo kunnen onder meer het anti-gif-centrum, Child-Focus en het Rode Kruis rekenen op een belangrijke financiële steun. Daarnaast hecht de Nationale Loterij ook veel belang aan het Nationaal prestige door onder meer de steun bij de opleiding van onze olympische atleten.

Dit alles is enkel mogelijk wanneer de Nationale Loterij er staat als een gezond en performant bedrijf. De Nationale Loterij is een Naamloze Vennootschap naar Publiek Recht en kan dankzij haar bestuur en medewerkers een wezenlijk verschil maken in de hele Belgische samenleving.