• Sammy Mahdi

1.299 buitenlandse criminelen teruggestuurd in 2021

In 2021 slaagde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) er in om 1.299 personen met feiten terug te sturen naar hun land van herkomst. In vergelijking met 2020 is dat een stijging van 150 personen. Van de 1.299 personen, gaat het om 766 personen die rechtstreeks vanuit de gevangenis werden teruggestuurd. In 2020 waren dat er nog maar 590. Met de aanwerving van extra medewerkers van DVZ die rechtstreeks vanuit de gevangenis werken, wenst Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) de komende jaren die inspanningen verder te intensifiëren. In de gevangenissen van onder meer Hasselt, Brugge, Antwerpen, Jamioulx, Lantin en Sint-Gillis lopen momenteel proefprojecten waar terugkeerbegeleiders vanuit de gevangenis zorgen voor een efficiënte behandeling van de terugkeer van criminelen naar hun land van herkomst.

139 gedetineerden hebben voor hun vertrek nog 1 nacht in een gesloten centrum verbleven. Zo functioneert het gesloten centrum als vertrekcentrum om van daaruit zeer snel de terugkeer uit te voeren. Dit is exact wat Staatssecretaris Mahdi voor ogen heeft met het nieuwe gesloten vertrekcentrum dat er moet komen in Steenokkerzeel.


“Wie een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, kan hier niet blijven. Zeker voor personen die feiten hebben gepleegd, is het belangrijk dat we een zeer kordaat beleid voeren

aldus Sammy Mahdi.


Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn er 5.340 personen in 2021 gecontroleerd teruggekeerd waarvan 1.984 gedwongen en 2.028 vrijwillig. Het hele jaar werden gekenmerkt door reisbeperkingen. Niemand kan vrij reizen zonder coronapas, vaccin, PCR-test, PLF-formulier… De muren van de DVZ bestaan vandaag de dag zowaar uit mozaïeken met reisregels die gelden over de hele wereld voor buitengaande personen. Ook voor de binnenkomende personen gelden nog steeds reisbeperkingen. Verschillende landen leggen zeer strenge reisbeperkingen op, maar ook de weigering van PCR-testen door personen die moeten terugkeren bemoeilijkt het werk. Bij 306 pogingen om tot gedwongen terugkeer over te gaan weigerde de persoon de PCR-test. Dat mag geen loophole zijn in de mogelijkheden om terug te keren en wordt dan ook nogmaals op de ministerraad voorgelegd.


De voorbije weken hebben mijn diensten hard gewerkt aan een verplichte PCR-test. We zullen snel met een voorstel komen, want COVID mag geen excuus zijn om het land niet te verlaten

stelt Mahdi.


Het motto blijft steeds dat mensen beter vrijwillig terugkeren, en pas als het echt niet anders kan er tot meer dwingende terugkeer wordt overgegaan. Fedasil blijft zich inzetten om mensen te informeren over de toekomstperspectieven in land van herkomst. De vrijwillige terugkeer is zelfs lichtje gestegen ten opzichte van vorig jaar tot 2.028 vrijwillige vertrekkers, daar waar in 2021 1.965 mensen vrijwillig naar het land van herkomst terugkeerden.


De begeleiding in de regionale terugkeerbureaus gaat uit van het principe om ook daar alle opties met de persoon te overlopen en zodra DVZ een akkoord heeft bereikt met de persoon wordt deze in de nieuwe ICAM-procedure overgedragen aan Fedasil om de vrijwillige terugkeer te organiseren. Zo gaan de diensten in de toekomst nog intenser samenwerken om samen tot de beste oplossing te komen voor mensen.

De terugdrijving aan de grenzen is opnieuw gestegen. Wie wil binnenkomen in ons land moet voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden. Doe je dat niet dan word je teruggestuurd naar land van herkomst of land van inscheping. In 2021 zijn 1.237 van aan de grens teruggestuurd tegenover 808 in het jaar ervoor. Maar deze cijfers zitten bijlange nog niet op het niveau van jaren zonder coronapandemie. Nog steeds komen er minder mensen toe aan de grens. Als er minder mensen in de luchthavens landen, worden er ook minder mensen tegengehouden om het grondgebied te betreden omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen

Mensen die terugkeren zonder begeleiding van de overheid keren uiteraard ook terug. Zij zitten niet vervat in de cijfers omdat zij geen spoor van hun terugkeer nalaten. In tegenstelling tot Nederland telt België de mensen die niet aangetroffen worden op een woonstcontrole niet mee als teruggekeerd.
Statistieken:

https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-01/Verwijderingen_Eloignements_2021_diffusion_site%20NL_12_21_0.pdf

https://www.fedasil.be/sites/default/files/content/download/files/vrijwillige_terugkeer_2021.pdf