• Sammy Mahdi

3730 kandidaten voor eerste ronde vacatures bij asiel en migratie

Het enthousiasme om te solliciteren bij asiel en migratie is groot. Op de vacatures die de afgelopen maanden zijn opgesteld zijn er maar leest 3730 kandidaten die zich daarvoor gemeld hebben. En dit voor 313 jobs bij diverse diensten.


De aanwervingscampagne loopt succesvol. De campagne ‘Werken bij asiel en migratie’ werd specifiek opgemaakt om doelgericht op juiste profielen te targetten. Alle diensten in de asielketen (CGVS, RVV, DVZ en Fedasil) publiceren hun vacatures op 1 website en dat loont. Dit schept duidelijke verwachtingen over welke jobs beschikbaar zijn en wat de job inhoudt.

"Het enthousiasme om mee te werken aan het asiel- en migratiebeleid is ongezien. En dit in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. De goesting om het migratiebeleid te versterken is duidelijk aanwezig.

Om niet te dralen met het uitnodigen van kandidaten werden er ook tijdsloten op zaterdag voorzien om computertesten af te nemen. Zo werd de capaciteit bij Selor opgedreven. In volgende fases doen ze dat ook voor de mondelinge proeven. De samenwerking met die diensten van Minister De Sutter loopt zeer goed.

De eerste laureaten kunnen binnenkort in dienst treden. Dit zal gaan om terugkeerbegeleiders bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De procedure voor de migration/protection officers zal eind oktober afgerond zijn. Dat zijn de mensen die interviews uitvoeren bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Dienst Vreemdelingenzaken.

De volgende dagen start een nieuwe aanwervingsgolf voor 208 mensen binnen verschillende functies op niveau C en D. Dat gaat van chauffeurs die vervoer tussen centra moeten voorzien tot veiligheidsmedewerkers die van essentieel belang zijn in de gesloten centra. Ook jobs als psychologisch begeleider bij DVZ en sociaal werkers bij opvangcentra van Fedasil staan open.

Alle openstaande en te lanceren jobs zijn te vinden op https://www.werkenbijasielenmigratie.be/