• Sammy Mahdi

4 op 10 burgemeesters met opvangcentrum op grondgebied af te rekenen met fake news op social media

Bijgewerkt op: 2 dec. 2021

Uit een brede burgemeestersbevraging die Fedasil afnam op initiatief van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, blijkt dat de belangrijkste uitdagingen van lokale besturen die een opvangcentrum hebben verdeeldheid bij de bevolking en fake news op sociale media zijn. Dat stelt bijna 4 op 10 van de bevraagde burgemeesters (38%). Bij burgemeesters waar de opening van een nieuw opvangcentrum gepland is, loopt het aantal burgemeesters dat af te rekenen krijgt met verdeeldheid op tot 60%, en met onwaarheden op sociale media die gebruikt worden om burgers te beïnvloeden zelfs tot 80%.

De bevraging toont dat de aanwezigheid van een opvangcentrum in een gemeente een overwegend positief verhaal is. Zo geeft 70% van de burgemeesters aan dat het contact tussen de gemeente en de bewoners van de opvangcentra goed tot uitstekend is, slecht 5% geeft aan een slecht contact te hebben met de bewoners. Ook de samenwerking met de lokale politie en scholen loopt in de praktijk zeer vlot. Dat geldt ook voor de relatie met de inwoners van de gemeente zelf: 57% van de burgemeesters geeft aan dat de contacten tussen de inwoners van de gemeente en de bewoners van het opvangcentra ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’ verlopen. Slechts een heel kleine minderheid van de burgemeesters (5,5%) stelt dat het contact met de inwoners niet goed is. Bovendien geeft 75% van de burgemeesters aan dat het opvangcentrum goed tot zeer goed geïntegreerd is in de lokale gemeenschap.

Ik wil inzetten op kwaliteitsvolle opvang en stabiliteit in het opvangnetwerk. Een goede samenwerking met lokale besturen is daarbij onontbeerlijk, evenals een goede inbedding van het opvangcentrum in de gemeente en de lokale gemeenschap. De bevraging toont aan dat dit een succesverhaal is. Dat bevestigt wat ik zelf al ervaren heb op het terrein. Van zodra geopend zien we dat lokale besturen, de inwoners van de gemeente en het opvangcentrum naar elkaar toe groeien. Dat resulteert onder meer in deelname aan het plaatselijke verenigingsleven of vrijwilligerswerk, denk maar aan de vele vaccinatiecentra waar asielzoekers aan de slag waren,

zegt Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.


Uiteraard wijzen de burgemeesters ook op pijnpunten, vooral bij de opening van centra. Naast protesten bij de inwoners en fake news op sociale media geven zij aan meer overleg en informatie te willen. Bijna 50% wil snellere communicatie, 30% wil meer structureel overleg bij de opening van een centrum. Belangrijk is om lokale besturen tijdig te informeren en de tools te geven waarmee zij aan de slag kunnen. Dat zal gebeuren aan de hand van een draaiboek voor lokale besturen, evenals communicatiebegeleiding, structureel overleg en de uitwisseling van goede praktijken tussen lokale besturen. Ook acties die de interactie met inwoners van gemeenten stimuleren, zoals opendeurdagen, begeleidingscomités of buddywerkingen, worden breed ingezet.

Het betrekken van lokale besturen bij het opvangbeleid is voor mij geen loze belofte. Lokale besturen worden met verschillende uitdagingen geconfronteerd bij de opening van een opvangcentrum. Ik wil onze burgemeesters de juiste begeleiding en omkadering bieden zodat zij zich gesterkt voelen om die uitdagingen aan te gaan. In de toekomst zullen ze beschikken over een toolbox van instrumenten om burgers te informeren, fake news te bestrijden en de interactie tussen asielzoekers en inwoners van de gemeente vanaf de start te stimuleren. Ik engageer me ook om deze bevraging elke twee jaar te herhalen. Op die manier houden we voortdurend de vinger aan de pols en kunnen we een beleid voeren op basis van feiten en cijfers, met respect voor de bezorgdheden van lokale besturen.

De bevraging werd afgenomen bij burgemeesters die momenteel een opvangcentrum hebben, een opvangcentrum gehad hebben de afgelopen 3 jaar of waar de opening van een nieuw opvangcentrum gepland is. 84 burgemeesters werden gecontacteerd door Fedasil, maar liefst 62 burgemeesters namen deel (74%).


Bekijk hier het item uit De Ochtend op Radio 1:

Bekijk hier het volledige rapport van de enquête:


syntheserapport_burgemeestersenquete
.pdf
Download PDF • 1.01MB