• Sammy Mahdi

62% asielzoekers geen nood aan nachtopvang


Ook deze week werd iedereen die asiel wou aanvragen in ons land opgevangen. Naast de creatie van extra opvangplaatsen, was dit ook mogelijk door de creatie van een nachtopvangcentrum in het voormalig ziekenhuis Jules Bordet. Alleenstaande mannelijke asielzoekers voor wie er de dag zelf geen opvangplaats is, wordt doorverwezen naar de nachtopvang. Daar werden deze week 25 mensen opgevangen van de 66 mensen voor wie Fedasil geen plaats had in het regulier opvangnetwerk, de andere 62% ging niet in op het aanbod. Mogelijks omdat sommige asielzoekers terechtkunnen bij vrienden of familie.

Na analyse blijkt dat op de eerste dag dat de nachtopvang open was bij de eerste korte registratie 36 asielzoekers zouden doorverwezen worden. Dit op basis van hun profiel als alleenstaande man. Daarna gaat de registratie verder en hadden nog 23 mensen een opvangplaats nodig. Andere personen hadden louter een informatieve vraag over de procedure of sommige personen vertrekken omdat ze elders een verblijfplaats hebben. De eerste dag hebben zich uiteindelijk 15 mensen aangeboden in de nachtopvang. Voor de volgende dagen valt dezelfde analyse te maken.

Naast de maatregelen en inspanningen om iedereen te kunnen opvangen, werkt de Staatssecretaris tegelijkertijd aan maatregelen om de secundaire migratiestromen aan te pakken. Het verlengen van de termijn van 6 naar 18 maanden bij het weigeren van een Dublin-transfer is daar één van. De EU-regels laten ook niet zomaar toe dat je vrij mag doorreizen naar andere EU-landen. Die regels moeten afdwingbaar blijven. Wie weigert mee te werken, bezet ook langer een opvangplaats van iemand anders. Dit terwijl hij of zij terug kan gestuurd worden naar het Europese land waar hij of zij al opgevangen werd.