• Sammy Mahdi

Aanstelling speciaal gezant om hongerstakers naar bestaande procedures toe te leiden

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, zal een speciaal gezant aanstellen om als brugfiguur hongerstakers toe te leiden naar de bestaande procedures. De heer Dirk Van den Bulck zal deze taak op zich nemen.


Dit is de huidige commissaris generaal van het onafhankelijk Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).


De staatssecretaris neemt elke mogelijke actie om deze hongerstaking te beëindigen. Deze gezant zal ter plaatste gaan op de sites en in de neutrale zone.

Mensen uit de hongerstaking kunnen individueel hun dossier bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken in de neutrale zone.

Er is ruimte om een vertrouwenspersoon mee te brengen en ook daar ter plaatse te overleggen. Dit is een uitgestoken hand om zicht te krijgen op hun specifieke situatie. Er heersen veel onjuiste verhalen over de regularisatieprocedure en dat dit slechts geldt voor bepaalde nationaliteiten. Net daarom werd de neutrale zone ingericht om tot correcte infodeling over te gaan. De overheid discrimineert niet en neemt elk dossier dat ingediend wordt ter harte. Wie een dossier tot regularisatie wil indienen kan dat ter plaatse doen. Normaal gezien moet mensen daarvoor naar de diensten van de stad of gemeente gaan. De Stad Brussel is evenwel ter plaatse op de neutrale zone.

Gisteren heeft de overheid opnieuw medische hulp aangeboden. De medische situatie wordt dagelijks opgevolgd.