• Sammy Mahdi

Alle beslissingen in de dossiers van de hongerstakers zijn genomen

Er werden 442 aanvragen tot regularisatie ingediend en die hadden betrekking op 516 personen. Er zijn dus 442 beslissingen genomen, waaronder 55 positieve die betrekking hebben op 90 personen en 384 negatieve die betrekking hebben op 423 personen. De mensen die een positieve beslissing kregen zijn daarvoor onnodig in hongerstaking gegaan, aangezien de dossiers niet anders behandeld werden omwille van de hongerstaking.

Vorige zomer probeerden hongerstakers en verschillende organisaties criteria in de wet af te dwingen om via regularisatie heel wat mensen zonder papieren verblijfsrecht te geven.

Sammy Mahdi: “Ik ben nog steeds erg aangegrepen hoe die situatie toen escaleerde. Mensen moeten weten waar hun toekomst ligt. Er wordt menselijk en correct naar de dossiers gekeken. Dat was in het verleden zo en dat blijft zo. Alleen kan niet iedereen aanspraak maken op een uitzonderingsregel, mocht dat het geval zijn dat zijn de gewone regels niet meer nodig.

Twee aanvragen zijn zonder voorwerp gebleken en 1 persoon stapte in de asielprocedure en wacht nog op een beslissing.

Dit zijn de nationaliteiten voor 516 personen: 379 Marokkanen, 88 Algerijnen, 16 Pakistanen, 11 Nepalezen, 10 Tunesiërs, 8 Egyptenaren, 1 Jordaniër, 1 Afghaan, 1 Irakees en 1 Indiase persoon.


Van alle aanvragers waren 137 personen gekend in de politiedatabank, 62 voor onwettig verblijf, 75 voor andere feiten. 36 personen waren veroordeeld in België, 16 waren veroordeeld in het buitenland.

Wie een negatieve beslissing kreeg wordt begeleiding aangeboden door een ICAM-terugkeerbegeleider waar alle duurzame toekomstperspectieven voor de persoon in kwestie worden uitgelegd.

De regularisatie is een uitzonderingsprocedure waarbij mensen die niet via de legale migratiekanalen verblijf hebben verkregen alsnog de gunst tot verblijf kunnen krijgen indien zij zich in een kwetsbare positie bevinden. De hongerstaking eindigde met de hoop dat Mahdi regularisatiedossiers soepeler zou behandelen. Tijdens een speciale hoorzitting in het parlement hebben zowel staatssecretaris Mahdi als Directeur-Generaal Freddy Roosemont (DVZ) en de speciale gezant Dirk Van den Bulck duidelijk aangegeven dat dat er van een soepelere behandeling nooit sprake kon zijn. Mahdi gaf toen ook aan dat ieder dossier individueel en menselijk behandeld wordt.

Sammy Mahdi: “De migratieregels zijn duidelijk en het is vooral belangrijk dat deze nageleefd worden. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft al deze dossiers, sommige tot 300 pagina’s grondig bestudeerd. Ik hoop dat we hiermee de discussie kunnen afronden. We werken verder aan een correct beleid. Voor de meesten betekent dat terugkeer naar land van herkomst.