• Sammy Mahdi

Asielaanvragen in 2020 nog nooit zo laag door COVID-crisis.

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021Het aantal asielaanvragen in 2020 is gedaald tot een historisch dieptepunt. Dat blijkt uit de cijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen(CGVS) vandaag publiceert. Deze daling naar 16.910 aanvragen is te wijten aan de COVID- crisis. Tijdens de maanden van de eerste lockdown - maart, april, mei - waren er quasi geen aanvragen.


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi: “Vandaag zal ik geen flitsende grafieken zien van partijen want het aantal asielzoekers in 2020 is nog nooit zo laag geweest sedert 2008. Dat is te wijten aan de COVID-crisis. Daar moeten we duidelijk over zijn. Ik streef naar eerlijke en heldere informatie over asiel en migratie.”

Dit jaar zijn er ongeveer 11.500 aanvragen minder. In de meeste EU landen is een gelijkaardige trend op te merken. Vooral in de eerste maanden van de COVID-crisis was er een sterke daling. Sedert maart was er sterk verminderd verkeer. Reizen was niet mogelijk en het vliegverkeer was sterk verstoord. Daarna hervatten de aanvragen opnieuw en het aantal bleef in de lijn van de verwachtingen.


Ook voor het CGVS betekent de COVID-crisis een enorme uitdaging. Toch heeft ze haar taak kunnen uitvoeren en nam ze 14.272 beslissingen. Zoals voorzien in het regeerakkoord zullen de asieldiensten versterkt worden om de verzoeken snel te kunnen behandelen. De eerste contacten om tot en snelle aanwervingscampagne te komen zijn al gelegd.

Door snel duidelijkheid te geven aan mensen of ze hier kunnen blijven of niet kan snel worden ingezet op ofwel integratie in België ofwel terugkeer naar het land van herkomst.


Sammy Mahdi: “Wie denkt dat we de grenzen best dichtgooien om het aantal asielaanvragen laag te houden, denkt best twee keer na. De voorbije maanden hebben ook een enorme impact gehad op onze economie. Het enige juiste antwoord, is het versterken van onze Europese buitengrenzen. Binnenlaten wie asiel nodig heeft, terugsturen wie hier niet hoort te zijn.”

Het aantal verzoeken om internationale bescherming wordt waakzaam gemonitord. Voorbeeld daarvan is de gerichte informatiecampagne binnen de Braziliaanse gemeenschap dat asiel geen regularisatie betekent. Zo werden de diensten in november 2020 niet langer overbelast met dossiers waarbij er geen kans op internationale bescherming bestaat. Dit is enkel voor vluchtelingen weggelegd die oorlog of vervolging ontvluchten en niet voor economische migranten.

Hoe de komende jaren het aantal asielaanvragen zal evolueren blijft een vraagteken. Indien er morgen oorlog uitbreekt in een land aan de Europese buitengrenzen zal dit ook op ons een impact hebben. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen, niet iedereen heeft het recht om asiel te krijgen.