• Sammy Mahdi

Asielzoeker zkt match: Mahdi & organisatie van Marc Coucke werken samen om asielzoekers te activeren

Bijgewerkt op: 17 jan.

La Petite Merveille in Durbuy, één van de grootste horeca – en vrijetijdsondernemingen van het land onder leiding van Marc Coucke en Bart Maerten, gaat een samenwerking aan met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om asielzoekers in te schakelen. De samenwerking past in het kader van het nieuwe actieplan “Asielzoeker zoekt match” van Staatssecretaris Sammy Mahdi. Met dit actieplan wordt werk gemaakt van de competentieverwerving en activering van asielzoekers tijdens de verblijfsprocedure van hun asielaanvraag. Fedasil zal hiertoe samenwerken met VDAB, Forem en Actiris om de matching met het werkveld te maken en asielzoekers te begeleiden naar een job.

Het actieplan werd voorgesteld bij La Petite Merveille in Durbuy tijdens een “Journée Découverte des Métiers”. Een dag waarop asielzoekers uit de nabijgelegen asielcentra van Croix Roige Belgique in Barvaux en Hotton kennismaakten met de verschillende jobs die er ter beschikking zijn binnen de organisatie. Dit zowel in de keuken, als achter de bar of in de zaal. Een eerste groep van 27 asielzoekers tekenden in op deze jobdag. Ze zullen verder opgeleid worden in het nieuwe opleidingscentrum van Marc Coucke en Bart Maerten, de LPM Academy in Le Sanglier des Ardennes.

“De samenwerking met Marc Coucke is een bijzonder mooi praktijkvoorbeeld van wat we met het actieplan op grote schaal willen bereiken. Enerzijds hebben heel wat bedrijven helpende handen nodig door de krapte op de arbeidsmarkt. Anderzijds draagt de asielzoeker als actieve burger bij aan de samenleving. De asielzoeker zet ook onmiddellijk belangrijke stappen op vlak van integratie bij een leven in België of verwerft vaardigheden die ook bij een terugkeer naar het land van herkomst gebruikt kunnen worden. Een win-win situatie voor alle partijen dus”, 

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Regionale coaches doen matching op maat

Asielzoekers mogen werken vanaf 4 maanden nadat ze hun asielaanvraag ingediend hebben en dit zolang hun asielprocedure loopt. Dat gebeurt vandaag te weinig omwille van verschillende drempels. Het actieplan “Asielzoeker zoekt match” van Fedasil zet aan de hand van 7 pijlers in op competentieverwerving (zoals opleidingen, taallessen,..) en de activering van asielzoekers naar een volwaardige job van korte duur of vrijwilligerswerk.

Er wordt voor alle asielzoekers een begeleidingstraject uitgewerkt dat focust op maatschappelijke participatie, evenals een aanvullend aanbod op vlak van competentieverwerving, tewerkstelling, en ondernemerschap. Regionale coaches zullen de brug slaan tussen de opvangcentra en de arbeidsmarkt. Er komen partnerschappen met organisaties die helpen bij toeleiding, en Fedasil gaat samen met VDAB, Forem en Actiris ook actief op zoek naar organisaties die rechtstreeks asielzoekers willen tewerkstellen. Via een centraal aanmeldpunt work@fedasil.be kunnen geïnteresseerde organisaties zich aanmelden. Met de nieuw opgerichte Interministeriële Conferentie Asiel en Migratie zullen ook drempels stelselmatig aangepakt worden.

“Het standpunt was veel te lang dat er op de pauzeknop van het leven van de asielzoeker moest worden geduwd tot men een beslissing had genomen over de asielaanvraag en dat het geen zin had om tijdens de procedure bepaalde competenties te verwerven of te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Dat verandert nu. We stimuleren asielzoekers om aan de slag te gaan en faciliteren de weg naar de arbeidsmarkt”, zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.