• Sammy Mahdi

Asielzoekers Deurne zetten zich in als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum Park Spoor OostElf bewoners van het opvangcentrum van Fedasil in Deurne zijn sedert vorige week aan het werk als vrijwilliger in het Vaccinactiecentrum aan Park Spoor Oost. Het gaat om mensen uit Palestina, Ethiopië, Guinée, Afghanistan en Congo, die voldoende Nederlands kennen om te helpen bij deze organisatie. Bij de elf vrijwilligers zijn ook drie jongeren, die zich kunnen inzetten omdat de vakantie nu net is begonnen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi:

“Ik hoor van vele opvangcentra dat er vraag is naar plekken om vrijwilligerswerk te doen en Nederlands te leren. Afin, Antwerps in dit geval, maar dat is ook ok (lacht). De oproep van de burgemeester een paar weken geleden om vrijwilligerswerk te doen in de vaccinatiecentra hebben we dan ook met beide handen aangenomen.

Nu de vakantieperiode van start gegaan is, dreigde er een tekort aan vrijwilligers in het vaccinatiecentrum in Park Spoor Oost. Ook mensen die wachten op een antwoord tijdens hun asielprocedure zetten zich graag in. Door snelle contacten tussen het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), het opvangcentrum Deurne en het vaccinatiecentrum kon hier een vlotte matching gemaakt worden.

Mahdi nam deze ochtend polshoogte in het vaccinatiecentrum. Hij wil in deze beleidsperiode inzetten op competentieverwerving van mensen die in de asielprocedure zitten. Er zijn immers overal veel helpende handen nodig. Mensen die wachten op een beslissing in hun asielprocedure moeten zich kunnen inzetten door (vrijwilligers)werk te doen, een opleiding te volgen, sociale skills te verwerven, etc…


De bewoners van het opvangcentrum zijn mensen die hun land zijn ontvlucht, internationale bescherming hebben aangevraagd, en waarvan de aanvraag door België wordt onderzocht. Omdat ze tijdens dit onderzoek geen recht hebben op financiële steun, verblijven ze in een opvangcentrum.


In het OC van Deurne verblijven vooral gezinnen; van de 150 personen die er wonen, zijn de helft kinderen. Mensen van wie de procedure al meer dan vier maanden duurt, krijgen op dat moment het recht om te werken. Een aantal bewoners hebben een baan, en staan tot 75% van hun loon weer af aan het opvangcentrum, en 22 bewoners doen gemeenschapsdienst in het centrum zelf. Alleen al omdat een vaste job niet te combineren is met de Nederlandse lessen, die meestal overdag doorgaan, doet de meerderheid van de bewoners aan vrijwilligerswerk. Het biedt de beste mogelijkheid om de taal te oefenen, onze samenleving te leren kennen, en een netwerk uit te bouwen dat nuttig kan zijn om werk te vinden. De meesten zoeken en vinden dit werk bij culturele instellingen in Antwerpen, of bij grote events, en soms ook in andere instellingen. Een paar bewoners doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een rusthuis. Wie hulp nodig heeft en een fijne werkomgeving kan bieden waar je Nederlands kan oefenen, mag altijd dus altijd iets laten horen!