• Sammy Mahdi

Asielzoekers willen werken in de zorg

Bijgewerkt op: 16 apr. 2021Een 200-tal asielzoekers zou in aanmerking kunnen komen om in de zorg te werken. Dit blijkt uit een eerste intensieve bevraging door Fedasil die gebeurde op vraag van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi. Hij liet onderzoeken of er asielzoekers uit de opvangcentra zouden ingezet kunnen worden voor taken in de zorg.


De meeste onder hen zijn vrouwen jonger dan 35 die taken deden in de zorg,

verloskunde of verpleegkunde in hun land van herkomst:

- Een kleine 50 procent behaalde minder dan 5 jaar geleden een geschikt diploma.

- De andere helft heeft meer dan 5 jaar beroepservaring.

- Ongeveer 50 procent spreekt Nederlands en 32 procent spreekt Frans. Zij spreken ook Engels, Arabisch, Farsi, of Spaans, wat nuttig kan zijn om bepaalde doelgroepen te bereiken.


Deze mensen hebben een asielprocedure lopen. Zij kunnen komen in aanmerking voor een arbeidskaart omdat ze tijdelijk verblijfsrecht hebben. Sommigen willen zich ook op vrijwillige basis inzetten voor de samenleving waar zij momenteel deel van uitmaken.


In de bevraging geven zij aan dat ze tijdens het wachten op een beslissing in hun asielprocedure weinig kunnen doen. Ook zij wensen hun steentje bij te dragen tijdens de COVID-crisis. Het hebben van een job geeft hen een zinvolle dagbesteding. Bovendien ondersteunen ze een sector die onder grote druk staat. Ervaring en verworven competenties nemen zijn ook mee als ze in de toekomst een job moeten zoeken hier of in het land van herkomst.


Op een bepaald moment werd vanuit alle hoeken gevraagd naar extra ondersteuning in de zorg. Het Coronacommissariaat nam ook contact maar meldde later dat er minder acute nood aan zorgpersoneel was. Toch is het nuttig om te weten dat deze mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Er zijn wel praktische bezwaren qua diploma-erkenningen en het inzetten van mensen op de werkvloer waar er al overbelasting is. Mahdi heeft zijn diensten ook gevraagd om te onderzoeken of asielzoekers als vrijwilliger ingeschakeld kunnen worden in vaccinatiecentra. Vaccinatiecentra worden lokaal georganiseerd wat mogelijkheden biedt om lokaal afspraken te maken met de opvangcentra voor asielzoekers.