• Sammy Mahdi

België verbiedt reizigersvervoer vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika - Reactie Mahdi

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, is tevreden dat het overlegcomité hem volgt om niet-essentiële reizen te herbekijken.Er komt een inreisverbod voor India, Brazilië en Zuid-Afrika. Dit inreisverbod gaat verder dan enkel studiemigratie. Maar betreft ook de arbeidsmigratie en gezinshereniging.

Ik ben niet op zoek naar de strengste maatregelen maar wel naar de veiligste maatregelen. Met wat we nu weten over mutaties van het coronavirus is het onmogelijk deze reizen toe te laten. We moeten net nu we licht zien aan het einde van deze tunnel heel voorzichtig zijn.
Ik hoop dat dit een zeer tijdelijke maatregel kan zijn. Er zit maar één ding op om naar een normaal leven te gaan waarin iedereen vrij kan reizen: vaccineren, vaccineren, vaccineren.

- Sammy Mahdi

Belgen mogen wel nog terug naar huis keren binnen Europa, maar moet zich aan zeer strenge testing en quarantainemaatregelen houden. Al worden alle reizen zeer sterk afgeraden.

Professionele verplaatsingen kunnen enkel door vervoerspersoneel, zeevarenden, diplomaten en personeel van internationale organisaties. Toegelaten verplaatsingen zijn enkel mogelijk met een attest van de werkgever en attest van de Belgische diplomatieke poest dat de reis als essentieel wordt beoordeeld.

Deze beslissing werd genomen door de ernstige situatie in India, Brazilië en Zuid-Afrika en meer bepaald door het opduiken van de recente zorgwekkende varianten. Er kan niet uitgesloten worden dat in de toekomst nog zo'n beslissingen genomen moeten worden.