• Sammy Mahdi

Bezoek Sammy Mahdi aan vaccinatiecentrum Ieper: inzet asielzoekers als vrijwilligers verdubbeldStaatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, bracht deze ochtend een werkbezoek aan het vaccinatiecentrum in Ieper. Een tweetal weken geleden startten 8 vrijwilligers uit het opvangcentrum in Poelkapelle in het vaccinatiecentrum. Dat aantal zal in de komende weken verdubbelen. Er dreigt een tekort aan helpende handen nu de andere vrijwilligers hun leven hernemen.

Sedert begin juni zijn er intensere contacten tussen gemeenten en steden die dicht bij een opvangcentrum liggen. Medewerkers van Fedasil wisselen de nodige informatie uit hoe mensen uit opvangcentra of lokale opvanginitiatieven als vrijwilligers zijn in te schakelen. Verschillende vaccinatiecentra antwoorden daar positief op.

Ook in onder andere Sint-Niklaas, Menen en Brugge werd er samengewerkt en werden een 14-tal vrijwilligers ingezet in vaccinatiecentra en 8 vrijwilligers in een testcentrum. Ook met het vaccinatiecentrum in Antwerpen werd vorige week nog contact opgenomen toen er indicaties kwamen dat er een tekort dreigde aan helpende handen. Burgemeester Bart De Wever uitte dit weekend nog zijn bezorgdheid. De opvangcentra op Linkeroever – Antwerpen en in Deurne buigen zich over een mogelijke samenwerking.

Mahdi wil in de komende beleidsperiode inzetten op competentieverwerving van mensen die in de asielprocedure zitten. Er bestaan er veel praktische barrières om asielzoekers met een job te matchen en zelfs vrijwilligerswerk is vaak niet evident. En toch zijn er overal veel helpende handen nodig. Mensen die wachten op een beslissing in hun asielprocedure moeten zich kunnen inzetten door (vrijwilligers)werk, opleiding te volgen, sociale skills te verwerven, … Dit om ofwel integratie te bevorderen in België of om re-integratie bij terugkeer naar het land van herkomst te vergemakkelijken.

“Fantastisch dat mensen hun handen uit de mouwen kunnen steken. Toen ik de vraag stelde of asielzoekers vrijwilligerswerk konden doen kreeg ik veel lijstjes met praktische bezwaren. Maar door de inzet van medewerkers van Fedasil en lokale besturen lukt het toch. Of mensen mogen blijven of niet, wat ze leren nemen ze mee.