• Sammy Mahdi

Bijdragen verblijfsprocedures geregeld, minder rechtsonzekerheid, minder beroepsprocedures

Iedere verblijfsaanvraag gaat gepaard met een kost. Sinds 2019 bestaat er echter onduidelijkheid over welke bedragen geïnd kunnen worden. In twee arresten in dat jaar oordeelde de Raad van State dat er niet aangetoond kon worden dat het bedrag van de retributies in een redelijke verhouding stond tot de kostprijs van de geleverde diensten. Met rechtsonzekerheid tot gevolg.


Door bedragen niet vast te leggen op basis van de werkelijke kost, eindig je met bedragen die tot eindeloze discussies en beroepsprocedures leidden waarbij verzoekers soms zelfs hun geld terugeisen. Dat is nu niet langer het geval. We werken fact based, zoals het hoort”, 

aldus Sammy Mahdi, staatssecretaris voor asiel en migratie.


Na een gedetailleerde studie van de werkelijke kostprijs van de behandeling van de verblijfsaanvragen door de Dienst Vreemdelingenzaken, werden de bedragen bijgeschaafd. De bijdragen zijn gebaseerd op een studie die werd uitgevoerd door KPMG.


Arbeidsmigranten betalen zo bijvoorbeeld nog €126 in plaats van €366. Een regularisatie aanvragen blijft met €313 ongeveer op het niveau van de huidige kost (€366).

Het innen van bijdragen maakt dat mensen betere dossiers indienen. Bepaalde aanvragen gratis maken zoals vroeger het geval was, zorgt niet voor beter beleid. Integendeel."

stelt Mahdi.

Volgende bedragen werden vastgesteld, telkens op basis van de berekening van de werkelijke kost van de behandeling van deze aanvragen:


- machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 : 189 euro (het gaat onder meer over aanvragen om humanitaire visa)

- humanitaire regularisatie (9 bis procedure): 313 euro

- studiemigratie: 189 euro

- tweede verblijf in België voor langdurige ingezetenen in een andere Europese lidstaat: 168 euro (wie bijvoorbeeld al 5 jaar in Spanje woont als derdelander kan een tweede verblijf in België aanvragen)

- arbeidsmigratie : 126 euro (verblijf als onderzoeker met gastovereenkomst, Europese Blauwe kaart, gecombineerde vergunning, seizoenarbeider)

- arbeidsmigratie binnen bedrijven in EU: 126 euro. Deze aanvragen werden tot op dit moment nog niet ingediend, gezien het uitvoeringsbesluit nog in werking moest treden.

Dit voorstel van Koninklijk Besluit werd gisteren op de ministerraad goedgekeurd.