• Sammy Mahdi

Bilzen – Brandstokers bepalen het beleid niet.

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021


De piste voor een asielcentrum in Bilzen wordt nog steeds onderzocht. Dat meldt Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, exact 1 jaar nadat er brand werd gesticht in een nog te openen asielcentrum. Wel wil hij de lokale besturen meer betrekken dan voorheen het geval was. Dit om een escalatie van geweld zoals in Bilzen gebeurde te vermijden.

Sammy Mahdi: “Brandstokers bepalen het beleid niet. De piste wordt nog steeds onderzocht. Indien uit gesprekken met het lokaal bestuur en de eigenaar blijkt of het nog steeds haalbaar is om een asielcentrum te openen, kan dat. Wel moeten we beter samenwerken met lokale besturen. Frustratie en vooral angst kan je enkel wegnemen als je hen op voorhand goed betrekt.”

Meer overleg met lokale besturen is een speerpunt in Mahdi’s beleidsnota. Fedasil en haar partners zijn vaker op zoek naar sites waar men een opvang- of buffercentrum kan openen voor mensen die asiel aanvragen. Een open communicatie en duurzame samenwerking met de burgemeesters is hiervoor nodig. Hij pleit ervoor om via de Vereniging voor Steden en Gemeenten een bevraging op te starten bij burgemeesters die reeds een opvangcentrum in hun gemeente of stad hebben. Die resultaten moeten in overleg met de burgemeesters besproken worden en tot een charter leider van ‘best practices’. Daaruit kan iedereen van elkaar leren.

Sammy Mahdi: “Wat in Bilzen gebeurde mag niet opnieuw gebeuren. Ik hoop dat men de daders vindt en bestraft. Ondanks de inspanningen van de stad en Fedasil liep het hier fout. Ik wil dan ook een bevraging doen om tot goede voorbeelden te komen. Dat is leren van elkaar om beter te doen.”

Om een finale beslissing te kunnen nemen over de site in Bilzen wordt nog gewacht op het totale kostenplaatje van de renovatie na de brand. Er wordt bekeken met de eigenaar en het lokale bestuur of het realistisch is om daar een asielcentrum te openen.

Bilzen heeft ondertussen heel wat inspanningen geleverd om correct en goed te communiceren met haar inwoners via een vragenlijst op haar site. De lokale Limburgse politiezones bevestigden dat er geen toename was criminaliteit daar waar de voorbije jaren een asielcentrum was gevestigd. In Lanaken is de totale criminaliteit vorig jaar zelfs gedaald ondanks de aanwezigheid van een opvangcentrum met meer dan 200 bewoners.