• Sammy Mahdi

BLOGPOST - Hongerstakers

Bijgewerkt op: 12 jul. 2021


Weinig dossiers die op menselijk vlak moeilijker zijn dan de hongerstaking van mensen zonder papieren. De voorbije weken heb ik alles gedaan om in gesprek te treden, om te blijven luisteren en te blijven verduidelijken waar ik als beleidsmaker voor sta.

Ga mee in gesprek. Plaats een reactie onderaan of volg via Facebook .

In gesprek treden lijkt vanzelfsprekend, toch was dat vroeger lang niet het geval. Weinig beleidsmakers die aan tafel gingen zitten naast mensen zonder papieren. Toch moet je ze horen om te begrijpen wat je beter kan en moet doen.


En dus bleef ik luisteren. Ik hoorde ze vertellen dat de behandelingstermijn te lang is. Gelijk hebben ze. Velen wachten meer dan een jaar op een antwoord, sommigen nog langer. Dat heeft uiteraard te maken met een gebrek aan investeringen in de diensten. Ondertussen heb ik de diensten versterkt, zodat dossiers sneller behandeld worden. Ik hoorde ze vertellen dat ouders van kinderen die hier een verblijfsrecht hebben, hier ook moeten kunnen blijven. Gelijk hebben ze. Wanneer een meisje vlucht omdat ze een genitale verminking riskeert, is het logisch dat haar ouders ook bij haar kunnen blijven.


En ik hoorde ze ook zeggen dat de regularisatie oneerlijk is, dat dat nooit wordt toegepast en dat er een collectieve regularisatie moet komen. Dat moet ik tegenspreken en het is mijn verantwoordelijkheid om te verduidelijken wat we doen. Vooral omdat veel kritiek gebaseerd is op verkeerde informatie.


Zo hoor ik de laatste tijd vaker zeggen dat ik "de asielzoekers moet regulariseren". Dit gaat niet om asielzoekers. Iedere asielzoeker die in België toekomt en vlucht voor oorlog of vervolging wordt erkend als vluchteling en mag hier blijven. In het Klein Kasteeltje komen iedere dag heel wat migranten toe die asiel komen aanvragen en iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen. Als christendemocraat is dat voor mij een belangrijk principe. Maar niet iedereen heeft recht op asiel. Wie wel en wie niet, daar bestaan heel duidelijke regels over.


Net zoals de regels heel duidelijk zijn voor wie hier legaal mag komen werken, wie hier mag komen studeren en wie in aanmerking komt voor gezinshereniging. Voor alle vormen van migratie bestaan héél duidelijke criteria. Maar migratie gaat over meer dan regels. Want naast harde regels heb je ook nood aan uitzonderingen omwille van humanitaire redenen. Daarvoor bestaat de regularisatie, als uitzondering. Niet om mensen automatisch het recht te geven in België te blijven nadat ze hier jarenlang onwettig verbleven. Anders hebben al die andere regels en criteria geen zin.


Of het op menselijk vlak moeilijk is om niet alsnog in te gaan op de eisen van mensen die weigeren te eten zolang ze hier mogen blijven? Zeker wel. Er is dan ook geen moeilijker departement dan het departement asiel en migratie. Het is evenwel mijn plicht om te zorgen voor een beter migratiebeleid. Met duidelijke regels en humane uitzonderingen. Zonder dat de uitzondering de regel wordt. Ik hoop dat ik daarvoor op uw steun mag blijven rekenen.