• Sammy Mahdi

Brexit - Bedrijven moeten niet langer vrezen voor Britse medewerkers in België

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021


Britten die in nu reeds in België verblijven of werken zullen verblijfsrecht krijgen. Dat moeten zij wel uitdrukkelijk opnieuw aanvragen. De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, een voorontwerp van wet goed dat het verblijfsrecht regelt voor Britten en hun familie die in België verblijven.

Sammy Mahdi: “Brexit is nu eenmaal een feit. Naar schatting 20.000 mensen werken al lang voor Belgische bedrijven die deze medewerkers waarderen. Ik ben dan ook blij dat ik met mijn eerste dossier op de ministerraad zekerheid aan die bedrijven en mensen kan bieden. Zij mogen niet de dupe worden van Brexit.”

Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 zullen Britse onderdanen en hun familie die vandaag al in België verblijfsrecht hebben een nieuwe aanvraag kunnen doen bij de gemeente waar zij verblijven. Mensen die voor Belgische bedrijven werken hebben dat verblijfsrecht nodig. Zo niet kunnen zij niet werken in ons land.

De huidige verblijfsdocumenten kunnen ingewisseld worden voor een nieuwe type elektronische verblijfskaart. Bij de aanvraag moet een recent uittreksel van het strafregister gevoegd worden. Binnen de drie maanden krijgen zij een antwoord op hun aanvraag. Ook tijdens deze aanvraagprocedure wordt het verblijfsrecht behouden.

De Britten die in aanmerking komen voor deze regeling krijgen binnenkort een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken in de bus met informatie welke stappen ze moeten ondernemen. Deze brief zal ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken beschikbaar zijn.

Vanaf 1 januari 2021 worden deze personen niet meer als Unieburger beschouwd gezien het Verenigd Koninkrijk besliste de Europese Unie te verlaten. Dan gelden de regels uit het terugtrekkingsakkoord dat onder andere het verblijfsrecht van Britten en hun familie regelt die in België verblijven. Deze mensen krijgen een eigen statuut en verblijfskaart. Dat wordt ook zo ingeschreven in de Vreemdelingenwet. Ook Britse grensarbeiders zullen van deze regeling kunnen genieten.

Britten die na 31 december 2020 een verblijfsrecht aanvragen worden voortaan als derdelanders beschouwd.