“Britten kunnen transmigranten niet zomaar terugsturen naar België”

Bijgewerkt op: 12 mei 2021

Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, stelt dat de Britten transmigranten niet zomaar kunnen terugsturen naar België. Dit zegt hij in een eerste reactie op voorstellen van de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, inzake het Brits asiel en migratiebeleid.

Mahdi: “Brexit mag dan een feit zijn, transmigranten zomaar terugsturen naar België kan niet. Het Verenigd Koninkrijk heeft al meerdere malen gezegd dat ze geen asiel willen verlenen aan migranten die via irreguliere wegen op hun grondgebied aankomen. Ze blijven echter ook gebonden door de internationale rechtsregels. Ook na de Brexit.”


Madhi heeft dit standpunt toegelicht aan de Britse Minister voor Immigratiehandhaving Chris Philp. Sinds de Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) voor de Europese Unie (EU) een derde land geworden. Dat betekent dat het niet langer Dublin-partij is en bijgevolg geen deel meer uitmaakt van dit EU mechanisme. Zo is een terugkeer naar een EU Lidstaat (“veilig derde land”) van eerste binnenkomst door de migrant niet meer mogelijk. Het VK heeft dus niet langer een overeenkomst met de EU om migranten die door de EU zijn gereisd om het VK te bereiken, terug te sturen. Bij gebrek aan zo’n terugkeerakkoord zijn de EU-Lidstaten niet gebonden om in te gaan op een verzoek tot terugname door het VK.

Voorlopig is er geen Europees terugkeerakkoord in de maak. Het staat elk EU land wel vrij de onderhandelingen van zo’n bilaterale deal met het VK te starten. De Britten polsten in het verleden naar de bereidheid van België om een akkoord te sluiten. Staatssecretaris Mahdi is in ieder geval niet van plan mee te werken aan een eenzijdig terugkeerakkoord.


Mahdi: Het Verenigd Koninkrijk koos er voor uit de EU te stappen en kan dus niet blijven rekenen op onze Europese solidariteit. Wij zullen hun migranten niet zonder meer opvangen.”

Vandaag levert ons land al heel wat inspanningen met acties op het terrein door de politie en het gerecht om smokkelnetwerken aan te pakken. Zeker nu blijkt uit informatie van de bestuurlijke politie dat mensensmokkelaars steeds agressiever en roekelozer te werk gaan. Er wordt ook ingezet op ontradings- en informatiecampagnes. Deze zijn specifiek gericht naar transmigranten die in vrachtwagens klimmen om in het Verenigd Koninkrijk te raken. Verder onderzoekt Mahdi enkele recente Britse voorstellen rond operationele samenwerking bij het behandelen van asielaanvragen en het uitwisselen van goede praktijken, ook inzake terugkeer.