• Sammy Mahdi

"Burgemeesters, laat je horen!"

Bijgewerkt op: 16 apr. 2021
Met de lancering van een enquête wil Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, de burgemeesters nauw betrekken bij het opvangbeleid. De enquête werd op 22 maart verstuurd naar de burgemeesters van 83 gemeenten met een opvangcentrum in hun gemeente of stad. Ook zij die binnenkort een centrum opstarten of kortelings een centrum sloten krijgen de kans om hun ervaringen te delen.


Mahdi doet de volgende oproep: “Burgemeesters, laat je horen! De laatste tijd zijn er te veel vragen en frustraties onbeantwoord gebleven bij het openen van opvangcentra voor asielzoekers. Dat is ook voor mij frustrerend en ik wil daarmee aan de slag. Overal waar ik kom merk ik dat mensen solidair willen zijn. Alleen willen ze niet meer dan terecht weten waar ze aan toe zijn.”


Burgemeester Manu Claes, is alvast enthousiast en ging mee op werkbezoek naar het asielcentrum van Scherpenheuvel.


“Luisteren naar elkaar is essentieel, burgers hebben vragen over mensen die naar hun gemeente komen. Deze enquête toont aan dat ze in Brussel willen weten wat goed of minder goed loopt in de samenwerking bij de opvang van asielzoekers in België.” In Scherpenheuvel wordt het asielcentrum uitgebaat door Caritas.


Burgemeesters hebben tot 13 april de tijd om de enquête in te vullen en het duurt een half uurtje om deze af te ronden. Er zijn vragen over hoe het is om een opvangcentrum op te starten, alsook vragen hoe de samenwerking lokaal verloopt eens het opvangcentrum operationeel is.


“Het betrekken van lokale besturen is voor mij geen loze belofte”, zegt Mahdi. “Samen met Fedasil peilen we naar de ervaringen van de burgemeesters, zowel positieve als negatieve. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk burgemeesters meedoen aan de enquête.”


Gezien lokale verankering een goede zaak is voor het draagvlak van opvangcentra werd er ook een bezoek gebracht aan he


Scherpenheuvel. Zij werken met mensen die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt. Op die manier vonden de afgelopen 3 jaar enkele mensen uit het opvangcentrum er een job via tijdelijke stage-contracten. Dit biedt een kansrijke omgeving om competenties te verwerven en elkaar wederzijds te erkennen.