• Sammy Mahdi

CGVS neemt maand na maand meer beslissingen

Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen neemt maand na maand meer beslissingen over personen. Het aantal dossiers bij de dienst blijft wel toenemen omdat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) haar dossiers aan het wegwerken is. DVZ droeg 3061 personen over die nu uiteraard een beslissing van het CGVS afwachten.


“Het CGVS heet nood aan structurele investeringen in personeel. De voorstellen tot investeringen in de asielketen liggen deze week ter goedkeuring voor op de ministerraad. De medewerkers van het CGVS werken tijdens COVID in moeilijke omstandigheden hard door om mensen niet nog langer te laten wachten op een antwoord. Maar ik kan niet begrijpen dat men daar in het verleden niet heeft op ingezet.

- Sammy Mahdi

Beslissingen over personen in 2021

Januari 1.366 Februari 1.854

Maart 2.064

De asielaanvragen blijven nog steeds onder het niveau dan voor de COVID-crisis. In maart dienden er 1653, waarvan 1133 mensen een eerste verzoek, een aanvraag tot asiel in bij aanmelding in het Klein Kasteeltje. Ook waren er 165 Syriërs die naar ons land kwamen via hervestiging. Bij hervestiging worden mensen op voorhand in vluchtelingenkampen in herkomstregio’s gescreend en vermijden we dat ze gevaarlijke illegale smokkelroutes volgen.

In deze trimestriële cijfers valt op dat er voor Afghanen 781 beslissingen werden genomen na een volgend verzoek waarbij het resultaat niet-ontvankelijk is. Terwijl er maar 98 beslissingen ontvankelijk na volgend verzoek genomen werden. Een volgend verzoek betekent dat de er een nieuwe aanvraag wordt ingediend nadat de eerste aanvraag niet is goedgekeurd. Hier blijkt in de overgrote meerderheid van de gevallen dat een volgend verzoek niet ontvankelijk is en er dus wederom geen goedkeuring is op de asielaanvraag.


Voor de maandelijkse asielcijfers kan u terecht op de website van het CGVS: https://www.cgvs.be/nl/cijfers