• Sammy Mahdi

Correcte grensprocedures en gecontroleerde registratie gaan hand in hand met mensenrechtenStaatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, heeft vandaag tijdens de Raad van de Europese Ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie de lidstaten gewezen op het belang van correcte grensprocedures.

 Een versterking van de grens met correcte grensprocedures en een gecontroleerde registratie gaat hand in hand met een versterking van de mensenrechten van migranten. Zo kunnen migranten immers snel een proces doorlopen en de mogelijkheid worden geboden asiel aan te vragen op het moment van binnenkomst, verklaart Mahdi.

De afgelopen dagen kwamen berichten over soms gewelddadige pushbacks door sommige EU-landen. Er is een stijging van de migratiestromen vast te stellen, met meer aankomsten op onder meer de Canarische eilanden en vanuit de Westelijke Balkan. Pushbacks zijn evenwel nooit het Europees antwoord. “Aan de ene kant worden lidstaten geconfronteerd met toenemende (secundaire) stromen en stijgende druk op de asielsystemen. Anderzijds worden migranten het slachtoffer van pushbacks, geweld of geopolitieke spelletjes. De praktijk waarbij Wit-Rusland druk wil zetten op de Europese buitengrenzen vinden wij allemaal verwerpelijk”, zei Mahdi, na afloop van de Raad.

Er is dan ook dringend nog meer actie nodig op EU-niveau. Het is tot nu wel al gelukt om afspraken te maken met Irak. Zij laten geen vluchten meer toe die vertrekken naar Minsk. Er vertrekken evenwel terug vluchten naar Bagdad met mensen die vrijwillig willen terugkeren en beseffen dat ze de speelbal zijn geworden van en geopolitiek spel.

Heel concreet heeft Staatssecretaris Mahdi tijdens de Raad volgende maatregelen bepleit:

· Sluitende screening aan de buitengrenzen met

o een identiteitscontrole, medische screening, veiligheidscheck

o een systematische registratie aan de buitengrens om het land van eerste binnenkomst te bepalen, kwetsbaarheden te identificeren, en de migranten naar de juiste procedure te leiden.


· Duidelijk toezicht aan de buitengrenzen om te garanderen dat mensenrechten niet geschonden worden. De Europese agentschappen dienen voldoende gemandateerd en uitgerust te zijn om ondersteuning te bieden en aan toezicht te doen.


· Werken aan Europese terugkeerakkoorden zodat lidstaten niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden door derde landen


· Concrete stappen zetten richting een overkoepelend Europees migratiepact