• Sammy Mahdi

Eén op vier asielaanvragen in augustus betreft tweede of volgende asielaanvraag


Uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen blijkt dat er in de maand augustus 2.862 verzoeken om internationale bescherming werden ingediend. Dat zijn er 470 meer dan in de maand juli. De stijging valt mede te verklaren door het grotere aantal herhaalde asielaanvragen: 772 personen dienden een tweede of volgende asielaanvraag in versus 471 in juli. Dat zijn er maar liefst 301 meer dan in de maand juli. Het gaat om personen die na een eerder afgewezen verzoek in augustus opnieuw een asielaanvraag deden.


Het gaat hierbij hoofdzakelijk om Afghanen die, vermoedelijk omwille van de recente gebeurtenissen in hun herkomstland, opnieuw een asielaanvraag indienden: maar liefst 55% van de 772 personen die een herhaling deden van hun asielaanvraag in augustus, hadden Afghanistan als herkomstland (424 personen). Ter vergelijking: in juli waren dit er 119, een forse stijging dus.

De complexe situatie in Afghanistan betekent niet dat Afghanen die een (herhaald) verzoek tot internationale bescherming indienen ook automatisch erkend worden. Het CGVS beoordeelt elke aanvraag in alle onafhankelijkheid én alle objectiviteit. Momenteel geldt er nog steeds een gedeeltelijke opschorting van deze beoordeling, omdat het CGVS de gewijzigde situatie evalueert alvorens nieuwe beslissingen te nemen.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming ligt in 2021 in het algemeen hoger dan in 2020, maar vergelijkingen met vorig jaar zijn zonder voorwerp: door COVID-19 was het aantal asielaanvragen in 2020 immers historisch laag.