• Sammy Mahdi

Eerste relocatie van 22 asielzoekers na brand in Moria

Vandaag zijn er 22 asielzoekers uit Griekse kampen in Zaventem geland. Dat meldt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi.

“Iedereen herinnert zich de brand in het vluchtelingenkamp Moria. Bij zo’n acuut probleem moet je onmiddellijk kunnen optreden, alleen duurt dat vandaag de dag veel te lang. Anderhalf jaar later komen de eerste volwassenen in ons land toe. In de toekomst moet dat verbeteren met het volwaardig Europees Asiel Agentschap. Zij kunnen zelf hulp bieden aan landen in nood om de selectie te doen.

Na de catastrofale gebeurtenissen rond de brand in het vluchtelingenkamp in Moria besliste de Belgische regering in 2020 om asielzoekers uit Griekenland te reloceren. Er werd toen beslist om 30 niet-begeleide minderjarigen en een honderdtal familieleden of personen in een kwetsbare positie over te nemen van Griekenland. De minderjarigen kwamen in 2020 nog aan in België. Mahdi gaf opdracht de maximale inspanning te doen om 150 mensen te selecteren. Dit om de druk op het Griekse asielsysteem te verminderen. Sedert oktober 2020 ijvert hij om zo snel mogelijk deze administratieve procedures rond te hebben.

Het is frustrerend dat er niet sneller kon gehandeld worden binnen de Europese Unie. Dit toont nog maar eens dat ad hoc relocaties geen goede oplossing zijn. Een maand geleden werd een heel belangrijke stap gezet met de beslissing om een volwaardig Europees Asiel Agentschap op te richten. Dit agentschap zal zelf kunnen beslissen of een lidstaat hulp nodig heeft bij een overmatige toestroom van asielaanvragen of een acute crisissituatie in de opvang van asielzoekers. Snellere en betere screening aan de buitengrenzen moet leiden tot een snellere behandeling en doorstroming van wie echt vlucht voor oorlog of politieke vervolging.

De afgelopen maanden zijn 72 personen geselecteerd uit de Griekse kampen om overgebracht te worden naar België. Van die 72 mensen zijn er nu 22 overgevlogen, de rest volgt in de komende maanden. Zij doorstaan alle testing en quarantaine verplichtingen en mogen niet afreizen als ze COVID-positief getest worden. Wie herplaatst wordt doorloopt de asielprocedure in België. Fedasil vangt deze mensen op in verschillende opvangcentra in België. De operatie voor de overige 78 mensen blijft lopen. Na selectie van de profielen, is er een veiligheidscheck en een finaal akkoord van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

De voorbije jaren hebben verschillende Europese lidstaten asielzoekers van de Griekse kampen overgenomen. De levensomstandigheden in de kampen zijn al jaren problematisch, met de brand in het kamp van Moria als dieptepunt. Op bezoek in Lesbos kaartte Staatssecretaris Mahdi al aan dat Griekenland dringend werk moet maken van betere opvangfaciliteiten. “België is solidair, maar Griekenland moet haar verantwoordelijkheid nemen. De Europese Unie heeft Griekenland financieel alle mogelijkheden gegeven om mensen humaan op te vangen. We verwachten dat onze Griekse collega’s dat dan ook doen.” aldus Mahdi.