• Sammy Mahdi

Eerste stap richting Migratiewetboek

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021


De commissie Migratiewetboek komt vandaag voor de eerste keer samen. Een maand na het aanstellen van de voorzitters is de samenstelling van de commissie bepaald en gaan de werkzaamheden echt van start. Er zal een vaste kalender en taakverdeling worden gehanteerd om met een voorsteltekst te komen voor een nieuw Migratiewetboek.

Sammy Mahdi: “Waar al meer dan een decennium om wordt gevraagd, begint beetje bij beetje vorm te krijgen. Een nieuw Migratiewetboek, dat moet zorgen voor duidelijkheid en snelle procedures. Ik heb alle vertrouwen in de leden van de Commissie.”

De Vreemdelingenwet werd sinds 1980 maar liefst 109 maal gewijzigd. En van die 109 wijzigingen gebeurden er 40 de laatste 6 jaar. Sommige bepalingen zijn onlogisch of zijn een barrière om efficiënt te kunnen werken. De commissie moet tot een breed gedragen voorstel komen maar er zijn geen taboes. Er zal ook aandacht zijn voor klare en toegankelijke taal en de richtlijnen die de Hoge Raad voor Justitie daarover heeft opgesteld.

In tussentijd zullen er nog wetsontwerpen worden behandeld die op korte termijn nodig zijn.

Samenstelling van de Commissie

 • Dirk Vanheule en Luc Leboeuf: voorzitters

 • Steven Boeckaert: rechter bij de Arbeidsrechtbank en verbonden aan KULeuven

 • Nicole Decabooter: jurist bij de Federale Ombudsman

 • Marc Oswald: auditeur bij de Raad van State

 • Eric Somers: jurist bij het Agentschap Integratie en Inburgering

 • Ina Vandenberghe: jurist bij Myria

 • Bernadette Renault: referendaris bij het Grondwettelijk Hof

Samenstelling van de werkgroep

 • Dienst Vreemdelingenzaken: Frédéric Duterme en Caroline L’Hoir

 • Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: Dries Hanouille

 • Fedasil: Catherine Giusto

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: Els Vanderschommen