• Sammy Mahdi

Eindelijk structureel middelen in de strijd tegen genitale verminking

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021


Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, zorgt voor structurele middelen in de strijd tegen genitale verminking. Jaarlijks zal er om en bij de 160.000 euro worden voorzien voor sensibilisering en vorming in de opvangcentra. Fedasil werkte tot nog toe samen met GAMS België vzw op projectmatige basis. De vzw streeft naar de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld. Volgens onderzoek loopt 23 procent van asielzoekende meisjes het risico op een genitale verminking.

Mahdi kondigde in zijn beleidsnota aan dat er bij de opvang van asielzoekers een bijzondere aandacht zou gaan naar kwetsbare groepen. Slachtoffers van genitale verminking worden in de opvangwet uitdrukkelijk als kwetsbare personen vermeld. In samenwerking met GAMS kregen referentiepersonen (single points of contacts = SPOC’s) in de asielcentra al een vorming rond gendergerelateerd geweld. Ook zijn er fiches gemaakt die nog in gebruik moeten genomen worden in de asielcentra. Met deze structurele middelen kunnen er opnieuw vormingen doorgaan. Daarnaast is een goede voorlichting noodzakelijk bij mensen die hier toekomen uit bepaalde landen.

Sammy Mahdi: “Wij moeten er alles aan doen om meisjes en vrouwen te beschermen. Een genitale verminking tast hun lichaam aan en het is in geen geval een vrije keuze van die meisjes en vrouwen. Een duurzame werking bouw je uit met middelen waar je jaarlijks zeker van bent. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld om een deel van het geld dat mij is toegewezen hier aan te besteden.”

Deze middelen kaderen in de begrotingsinjectie die binnen het kader van het regeerakkoord zijn toegewezen aan het departement asiel en migratie om nieuw beleid te voeren.

Genitale verminking is een vorm van gender gerelateerd geweld waarbij het de bedoeling is om vrouwen lichamelijk en psychologisch onder controle te houden. Dit is strafbaar in België. Mensen die hier slachtoffer van worden kunnen dus klacht indienen. De verjaringstermijn is 15 jaar en als het slachtoffer minderjarig was waarop de verminking gebeurde begint de termijn pas te lopen op de dag dat het slachtoffer 18 jaar wordt.

Op 6 februari is het de internationale dag tegen genitale verminking. In het kader van deze dag heeft Mahdi gesproken met vertegenwoordigers van GAMS en advocaten die zich inzetten in de strijd tegen genitale verminking.