• Sammy Mahdi

Europese grenzen bewaken, maar nog meer de Europese waarden


“Ik ben totaal voor het bewaken van de Europese grenzen, maar nog meer voor het bewaken van de Europese waarden. Het is niet de bedoeling om alle migranten af te schrikken, wel om betere controle te krijgen over migratie. Dat kan en moet menselijk.

Dat stelt Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, op het inzetten van bepaalde technologische middelen aan grenzen in Griekenland.

De Europese Commissie en Griekenland moeten meer duidelijkheid geven over de inzet van moderne technologie zoals het inzetten van een geluidskanon om migranten en vluchtelingen af te schrikken.

Zij moeten een individuele behandeling krijgen en asiel kunnen aanvragen aan georganiseerde grensovergangen. De Staatssecretaris zal een brief versturen aan de Europese Commissie om een breder debat op gang te trekken over buitengrensbewaking en menselijke waarden.

Gisteren nog kwam de Europese Commissie met haar nieuwe strategie voor de Schengenzone. Deze is in het vooruitzicht van de verjaardag van Schengen meer dan welkom, een goed georganiseerde grenscontrole aan de buitengrenzen van Europa is een cruciaal onderdeel van die strategie. Alleen moet wie aan die buitengrenzen aanklopt voor asiel ook effectief asiel kunnen aanvragen.