• Sammy Mahdi

Facebookcampagnes om Afghaanse secundaire migratie naar België af te remmen

De Dienst Vreemdelingenzaken start vandaag met ontradingscampagnes op facebook om de secundaire migratiestromen naar ons land af te remmen. Dat meldt Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi.

Deze campagne wordt specifiek gelanceerd om Afghanen te targetten in landen waarvoor België de meeste Dublinhits ontvangt. Voor België komen deze Afghanen uit Roemenië, Bulgarije, Oostenrijk en Duitsland.

In deze landen waar asielzoekers reeds een asielprocedure zijn opgestart, en deze al dan niet afgerond is, worden zij volgens de Europese regels naar teruggestuurd.

Wie al een procedure in een andere Europees land heeft lopen moet de uitkomst van de procedure in dat binnenkomstland afwachten.

De eerste indicaties van het aantal asielaanvragen in september is dat het aantal boven de 3000 aanvragen stijgt. Meer dan 700 aanvragen komen van mensen die al in een ander Europees land gepasseerd zijn.


“ Wie bescherming zoek en vlucht voor oorlogssituaties moet bescherming kunnen krijgen, maar in Europa kan je niet zomaar overal asiel gaan aanvragen. Wij willen iedereen duidelijk informeren over wat de regels zijn. Het heeft geen zin voor die mensen en families om rond te dolen in Europa. Als er al een procedure loopt in het land van aankomst zal daar ook de procedure afgerond worden.

De boodschappen in de facebookcampagne zijn de volgende:

o Als je asielaanvraag geweigerd werd, is naar een ander land gaan geen oplossing

o De opvang of ondersteuning in een ander land is aanwezig

o De kans om asiel te krijgen in een ander land is er

Hiermee wordt ingespeeld op de mythes die leven onder asielzoekers. EU-regels worden nageleefd en de Dublin-procedures worden nog steeds uitgevoerd. Deze doelgerichte campagnes lopen voorlopig een aantal weken zolang als nodig. Naast de korte termijn aanpak moet er ook verder gewerkt worden op de lange termijn: het Europees Migratiepact.

In dat migratiepact worden ook maatregelen voorgesteld die secundaire migratiestromen moeten verminderen:

- Dit betekent een systematische screening aan de buitengrenzen om secundaire migratiestromen te identificeren en de verantwoordelijke lidstaat vast te stellen.

- Betere monitoring waardoor structurele gebreken sneller aangepakt worden waardoor procedurele en opvangcondities in lidstaten verbeteren om doorreizen af te remmen.

- Secundaire bewegingen worden gekoppeld aan een beperking van recht op opvang in de volgende lidstaat waar de asielzoeker naar doorreist.

- De status van langdurig ingezetene kan al na 3 jaar bekomen worden in plaats van de huidige 5 jaar. Zo kan een erkend vluchteling legaal in een andere lidstaat gaan wonen en werken.

- Begunstigden van internationale bescherming zouden ook onder Dublin vallen, wat vandaag niet het geval is.