• Sammy Mahdi

Fedasil heeft noodopvang in Glons klaar

De voorbije twee maanden opende Fedasil een 1.000-tal bijkomende opvangplaatsen op volgende plaatsen Geel, Lommel, Oudergem, Koksijde, en Lombardsijde alsook door een uitbreiding in de bestaande centra, zoals in Namen, Bierset, Spa en Florennes.

Op 17 september heeft Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, de prognoses voor de asielaanvragen de komende maanden aan de regering voorgesteld. Daarop heeft de ministerraad beslist dat verschillende regeringsleden het nodige zouden doen om, samen met hun diensten, Fedasil bij te staan in het uitvoeren van deze bijkomende creatie aan plaatsen. Zo kreeg Fedasil van Defensie de site in Glons (Bassenge) aangeboden voor de opening van een urgente noodopvangsite. Fedasil is operationeel klaar om de site morgen te openen. Langer wachten is geen optie om mensen niet langer in de kou te laten staan.

In tussentijd werd ook nog samengezeten met verschillende humanitaire organisaties om noodoplossingen te voorzien, en vrijwilligers aan het werk te zetten op de plaatsen die in sneltempo worden gecreëerd.


Wie in België asiel aanvraagt, heeft recht op een opvangplaats. De regering is het daarmee volledig eens.

De Staatssecretaris wenst uitdrukkelijk die burgemeesters bedanken die meewerken aan de creatie van bed, bad en brood voor de opvang van asielzoekers. Het is ook dankzij hen dat bijkomende plaatsen kunnen gecreëerd worden. Tussen nu en 1 januari worden nog nieuwe plaatsen geopend in Damme, Leopoldsburg, Jambes, Marcinelle, Molenbeek en Nonceveux. Maar om hier écht uit te geraken, hebben we vele partners nodig. Zowel federaal als op het lokale niveau. Indien alle partijen die terecht niemand op straat willen laten slapen, de komende weken meewerken aan voldoende opvangplaatsen, moet de federale regering in staat zijn om opvang te voorzien voor iedereen die een asielaanvraag indient.

Hier vindt u het antwoord dat de Staatssecretaris heeft gegeven op vragen van parlementsleden over de opvang van asielzoekers in de plenaire zitting van de Kamer.

21.02.12 Antwoord plenaire vraag opvang
.docx
Download DOCX • 20KB