• Sammy Mahdi

Fedasil zoekt 200 nieuwe medewerkers

Fedasil, het federale agentschap bevoegd voor de opvang van asielzoekers, zoekt 200 nieuwe medewerkers. Dat schrijft L'Echo donderdag. Het extra personeel moet er komen om het hoofd te kunnen bieden aan de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook omdat het agentschap zijn opvangcapaciteit vergroot heeft. In een persberichtbevestigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) de vacatures.

Vorig jaar kwamen er 5.400 opvangplaatsen bij, voor een totaal van 30.000 plaatsen die momenteel voor 94 procent bezet zijn. Nu er meer plaatsen zijn, is er ook meer ondersteunend personeel nodig. Het gaat dan om maatschappelijk werkers, logistieke medewerkers of opvoeders, maar ook administratief personeel.

Het agentschap heeft door de oorlog in Oekraïne ook bijna 140 voltijdse medewerkers moeten vrijmaken voor het registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel, wat de druk nog vergroot heeft op de teams in de regionale centra. De Dienst Vreemdelingenzaken zorgt daar voor bijna 85 VTE's.


Om er nu voor te zorgen dat de reguliere werking van de diensten kan voortgezet worden zoals voor de start van het conflict, worden bijkomende vacatures opengesteld, bevestigt staatssecretaris Mahdi. Zo zoekt Fedasil 200 nieuwe medewerkers op korte termijn: 100 Nederlandstaligen en 100 Franstaligen, vooral voor zijn open centra in Molenbeek en Bordet, maar ook om zijn wervingsreserve op langere termijn aan te vullen. Gisteren/woensdag vond een eerste jobdag plaats, op 7 april volgt een tweede.


"Onze medewerkers stellen zich bijzonder flexibel op om de plotse registratie en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in goede banen te leiden", zegt Mahdi. "Het is echter belangrijk dat medewerkers hun reguliere taak opnieuw kunnen opnemen. Niet enkel voor de medewerkers zelf, maar ook voor de goede werking van de diensten, evenals voor personen die dossiers lopende hebben. Zij hebben recht op een goede en snelle opvolging, of het nu gaat om visa-aanvragen, vrijwillige terugkeer of begeleiding in een opvangcentrum."


Volgens Mahdi werden al bijna 6.000 vluchtelingen uit Oekraïne door Fedasil toegeleid naar crisishuisvesting. Op de Heizel worden dagelijks meer dan 1.500 mensen geregistreerd, maar als dat nodig zou blijken, kunnen daar elke dag meer dan 3.000 worden geregistreerd.


Voor de registratie en crisishuisvesting van Oekraïners wordt overigens geen personeel van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ingezet, zegt Mahdi nog. Het is voor hem belangrijk dat de asielzoekers die de klassieke asielprocedure doorlopen snel een antwoord op hun aanvraag krijgen om zo snel mogelijk zekerheid te hebben over hun toekomst.