• Sammy Mahdi

Frankrijk en België willen Frontex inschakelen in de strijd tegen transmigratie

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, had een bilateraal onderhoud met de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin op het Val Duchesse overleg dat vandaag plaatsvindt. Frankrijk en België hebben gemeenschappelijke belangen wat betreft de migratieproblematiek. Vooral de aanpak van transmigratie richting het Verenigd Koninkrijk (VK) en de relatie met de Maghreb-landen (Marokko, Algerije, Tunesië) over het terugname van de eigen onderdanen tijdens de COVID-crisis kwam aan bod.

Frankrijk en België pleiten op vlak van transmigratie voor versterkte samenwerking, onder meer ook door Frontex in te schakelen. Net om opsporingen te doen naar pogingen om via boten te vertrekken naar het VK. De vraag van het Verenigd Koninkrijk om bilateraal een akkoord te sluiten om transmigraten terug naar België te sturen, vindt Mahdi zonder een gecoördineerde Europese aanpak niet verstandig.

 “Sinds de Brexit is de strijd tegen transmigratie er niet eenvoudiger op geworden. FRONTEX helpt in het zuiden, en het oosten van Europa, maar zou dat ook in het noorden moeten doen. En ik pleit altijd al tegen een bilateraal akkoord, dergelijke afspraken kunnen enkel in een Europese context besproken worden. 

luidt het bij Mahdi.


Elkaar met de vinger wijzen heeft geen enkele zin, samen werk maken van versterkte buitengrenzen is een betere oplossing. Dat is in het belang van de Europese Unie, maar ook in het belang van de partnerlanden aan de directe grens met de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk. De secundaire migratiestromen bereiken grote hoogtes, intern in de EU, met de nodige moeilijkheden tot gevolg wat betreft de opvang, alsook de secundaire migratiestromen richting het VK. Staatssecretaris Mahdi heeft zijn steun uitgesproken voor het nemen van verdere noodzakelijke stappen in het Europees Asiel- en Migratiepact tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad dat in januari wordt afgetrapt. De screening aan de buitengrenzen is daar een belangrijk onderdeel van. Versterkte buitengrenzen, dat betekent snelle controles van wie binnenkomt en procedures aan de grens.


Mahdi:

“ De Europese tanker keert te traag om migratie collectief te beheren. Maar indien we de screening aan de buitengrens zouden kunnen realiseren, zou dat een bijzonder grote stap kunnen betekenen in de juiste richting”

Elke dag zijn er wel berichten dat er migranten op de Noordzee zijn gered. Vandaag opnieuw: “250 migranten zijn gered op zee in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de loop van zaterdag, toen ze in moeilijkheden gekomen waren tijdens hun poging het Kanaal over te steken.” Vorige week stopte een winkelketen met het verkopen van opblaasbare kayaks omdat ze gekocht worden door mensensmokkelaars. Sedert begin 2021 trachtten al 22.000 mensen de oversteek te maken. De hoop van de Britse regering dat Brexit de pogingen om tot in het VK te raken zou verminderen is geen werkelijkheid geworden. De Franse overheden spreken over een enorme stijging in de maand november. Daar waar voor de hele maand juni zo’n 1700 mensen de oversteek waagden, ondernamen op 14 november 1.185 mensen de gevaarlijke tocht op 1 dag. In 2019 vertrokken gemiddeld 141 transmigranten per maand in small boats, in 2020 waren dat er gemiddeld 751 en het lijkt erop dat de tendens zich ook dit jaar verderzet.


Vandaag levert ons land al heel wat inspanningen met acties op het terrein door de politie, het gerecht en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om smokkelnetwerken aan te pakken. Justitie richtte een ‘dedicated unit’ op. DVZ is daarin vertegenwoordigd om snel de identificatie van mensen te kunnen doen. De procedures moeten immers binnen de 24 uur afgehandeld zijn. DVZ beslist dan in een volgende fase wie opgesloten kan worden in een gesloten centrum. Dit altijd met het oog op effectieve terugkeer. Er wordt ook ingezet op ontradings- en informatiecampagnes.


Verder werd gesproken over het wegwerken van barrières in de Dublintransfers tussen beide landen. Dat gaat over het creëren van meer vertrouwen, maar ook het maken van bilaterale afspraken rond testen en quarantaine in deze specifieke gevallen tijdens COVID. Er wordt door beide landen bekeken hoe de PCR-test verplicht kan worden voor migranten die dit weigeren in het kader van terugkeer.