• Sammy Mahdi

Haatpredikers nooit welkom in België

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021

GEZAMENLIJK PERSBERICHT STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE SAMMY MAHDI – MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN ANNELIES VERLINDEN

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, meldt dat de Dienst voor Vreemdelingenzaken (DVZ) op 11 november 2020 een weigering tot verblijf op het Belgisch grondgebied heeft afgeleverd aan vijf personen van Deense afkomst.

De situatie werd op de voet opgevolgd in overleg met de Premier en de Minister van Binnenlandse Zaken. Het verblijf werd geweigerd omdat deze mannen een ernstig gevaar vormen voor de openbare orde in België.

Een andere man werd recent in Frankrijk aangehouden om dezelfde reden. Ook Duitsland nam al eerder een gelijkaardige beslissing ten aanzien van deze man, die door de veiligheidsdiensten als een haatprediker wordt beschouwd. Mahdi bevestigt: “Haatpredikers zijn nooit welkom in België, ongeacht van waar ze komen.”

De Brusselse politiezone (Pol Bru) heeft de vijf aanhangers van deze haatprediker in België aangetroffen en verhoord. DVZ heeft op basis van de politionele informatie voor deze personen een weigering tot verblijf op het Belgische grondgebied genomen, en hen het bevel gegeven onmiddellijk het grondgebied te verlaten, wat ze ook gedaan hebben. Ze krijgen ook een inreisverbod van een jaar.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, dankt alle diensten voor de samenwerking en alert optreden. “Wie de veiligheid van een samenleving ondermijnt, ondergraaft ook de democratische rechten.”