• Sammy Mahdi

Het recht om homoseksualiteit als een ziekte te beschouwen heeft geen plaats in onze samenleving

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021

Zijn er echt nog mensen bij wie je kan aankloppen met de vraag om genezen te worden van homoseksualiteit? Het antwoord is dus ja. Volgens Othman El Hammouchi is dat geen verbod waard, schreef hij in een opiniestuk in deze krant ( De meest zekere weg naar tirannie, DM 18/5 ). Het is de keerzijde van de medaille voor wie gelooft in een liberale samenleving waarin de individuele vrijheid primeert. Ook als je domme dingen doet en ook als anderen je onder lichte dwang aansporen om domme dingen te doen.

Het zal vooral dat laatste zijn. Want je moet niet lang nadenken om te beseffen dat de meeste mensen die aanbellen met de vraag te genezen van homoseksualiteit, dat niet uit eigen initiatief doen. Het feit alleen al dat conversietherapieën bestaan, is voor sommigen wellicht ook al een bewijs dat ze nuttig zijn. Dat onze samenleving homoseksualiteit niet als een ziekte beschouwt, doe je niet enkel door mensen het recht te geven om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Dat doe je ook door een verbod op te leggen aan degenen die je willen genezen en het aanvaardingsproces alleen maar bemoeilijken.

Kille theorie versus kille realiteit Want achter de kille liberale theorie van El Hammouchi schuilt een kille realiteit. Hij roep het befaamde harm principle van John Stewart Mill in, dat stelt dat machtsuitoefening over individuen enkel toegelaten is om schade aan anderen te voorkomen. Een principe dat Mill overigens veelvuldig nuanceerde, net als de generaties liberale filosofen na hem. Maar zelfs toegepast in zijn meest basale vorm, zou dit principe een door de staat opgelegd verbod legitimeren.

Over de tragische en traumatische gevolgen van dergelijke therapieën op holebi's die eraan onderworpen worden, zijn de experts eensgezind. De Amerikaanse afdeling van de WHO beschrijft conversietherapieën als ‘een ernstige bedreiging voor de gezondheid en de rechten van de betrokkenen'. In Vlaanderen heeft een op de vier holebi's ondertussen reeds een zelfmoordpoging ondernomen. Homoseksualiteit wordt gelukkig niet meer beschouwd als een ziekte, maar het is en blijft in Vlaanderen in veel te veel gevallen nog steeds een dodelijke geaardheid. Dat is de kille realiteit. Een pintje is geen conversietherapie Volgens Othman El Hammouchi is dat de prijs die je nu eenmaal betaalt in een liberale samenleving. Roken, alcohol of alternatieve geneesmiddelen, ook dat kan en moet kunnen in een samenleving waarin de overheid enkel aan machtsuitoefening mag doen om schade aan anderen te voorkomen. De vergelijking is absurd en zelfs wat

wraakroepend. Het element van dwang of druk is slechts marginaal aanwezig in het gebruik van rookwaren, alcohol of homeopathie. Weinige individuen kiezen daarentegen vrijwillig voor een conversietherapie. Er is echt wel een verschil tussen “Kom drink er nog eentje” en de sociale druk van familie en omgeving om de absurde strijd om van jouw homoseksualiteit af te geraken.

Om die sociale druk met een bijzonder kwalijke impact tegen te gaan, is een verbod een noodzakelijk ingrijpen van een morele overheid. El Hammouchi beschouwt dat als tirannie. Wel, liever de absolute vrijheid van seksuele oriëntatie dan de vrijheid om holebi's weg te mogen zetten als zieke personen. Liever een morele overheid die de waardigheid en integriteit van ieder mens centraal stelt, dan een overheid die iedere vorm van moraliteit veracht.

Als dat volgens El Hammouchi tirannie is, zeg me dan maar waar ik moet tekenen voor een wereld met wat meer tirannie.