• Sammy Mahdi

Hongerstakers krijgen geen gelijk van de rechter

De rechter heeft de eis van 5 sans-papiers om hun dossier en dat van alle andere sans-papiers, betrokken in de hongerstaking, on hold te zetten als ongegrond beoordeeld. Zij maken deel uit van de groep mensen die vorig jaar in hongerstaking gingen met de eis tot een regularisatie van hun situatie.

De hongerstakers hoopten via de rechtbank de beslissingen van staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, stop te zetten in afwachting van een soepelere behandeling. Ondertussen zijn er 150 beslissingen verstuurd. Dat gaat over 173 mensen. Daarbij kregen 35 een positief antwoord 137 een negatieve beslissing. Eén persoon is vertrokken en daardoor is deze aanvraag zonder voorwerp. Er zijn nog beslissingen genomen en deze worden verstuurd bij positieve woonstcontrole. Deze laatste gebeuren door de gemeenten.


Sammy Mahdi:

“Het is goed dat de dossiers verder kunnen behandeld worden door de DVZ, want dat betekent dat mensen een beslissing krijgen en weten waar hun toekomst ligt. Het meest menselijke is gewoon zo snel mogelijk aan iedereen duidelijkheid kunnen geven.

Deze zomer probeerden hongerstakers en verschillende organisaties criteria in de wet af te dwingen om via regularisatie heel wat mensen zonder papieren verblijfsrecht te geven. De hongerstaking eindigde met de hoop dat Mahdi regularisatiedossiers soepeler zou behandelen.

Tijdens een speciale hoorzitting in het parlement hebben zowel staatssecretaris Mahdi als Directeur-Generaal Freddy Roosemont (DVZ) en de speciale gezant Dirk Van den Bulck duidelijk aangegeven dat dat er van een soepelere behandeling nooit sprake kon zijn. “Indien we een soepelere behandeling geven aan mensen die een hongerstaking organiseren in een kerk, krijg je morgen tientallen nieuwe acties” aldus Mahdi. Er zijn geen criteria afgesproken en er is altijd zeer duidelijk meegegeven dat er geen soepeler behandeling zou komen. Mahdi geeft aan ieder dossier individueel en menselijk behandeld wordt.

“Ik heb hen altijd beloofd dat ik menselijk naar de dossiers zal blijven kijken. Dat gebeurt ook zo. Maar een beleid waarin ik soepeler ben voor mensen die hongerstaken, dat lijkt me allesbehalve een menselijke aanpak.

De dossiers zullen met onverminderde inspanningen door de DVZ verder behandeld worden. Dit om mensen een antwoord te geven waar hun toekomst kan liggen. Wie een negatieve beslissing krijgt zal worden begeleid door een ICAM-terugkeerbegeleider. De rechter heeft nu geoordeeld dat er wel degelijk nog dossiers mogen behandeld worden en de uitspraak in de andere rechtszaak niet moet afgewacht worden.


De regularisatie is een uitzonderingsprocedure waarbij mensen die niet via de legale migratiekanalen verblijf hebben verkregen alsnog de gunst tot verblijf kunnen krijgen indien zij zich in een kwetsbare positie bevinden.