• Sammy Mahdi

#IedereenZorgambassadeur, ook asielzoekers met ervaring in de zorgsector

Staatssecretaris voor asiel en Migratie, Sammy Mahdi, herhaalt zijn oproep om ook te kijken naar een extra categorie die kan bijdragen tot werken in de zorg: asielzoekers met ervaring in de zorgsector. Aan Vlaamse kant treden Minister voor Werk en Economie, Hilde Crevits, en Minister voor Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke, hem bij. Er bestaat een grote krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector. Er staan in Vlaanderen meer dan 8077 vacatures open zorg- en welzijnssectoren. De twee Vlaamse ministers willen verschillende maatregelen nemen om meer mensen aan de slag te krijgen in de zorgsector. Iedereen kan ambassadeur zijn voor de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren.


Eerder dit jaar liet Mahdi onderzoeken of asielzoekers zouden kunnen werken in de zorg. Uit een eerste bevraging door Fedasil in de opvangcentra bleek dat er een 200 tal personen een achtergrond hadden in jobs in de zorg. De meeste onder hen waren vrouwen jonger dan 35 die taken deden in de zorg, verloskunde of verpleegkunde in hun land van herkomst. Hen effectief inzetten is tot op heden niet gelukt wegens praktische bezwaren qua diploma-erkenningen en het inzetten van mensen op de werkvloer waar er al overbelasting is.

Mahdi las geboeid de voorstellen van NVA-parlementslid Lorin Parys om anders om te springen met personeelsnormen maar ziet dit eerder voor mensen met ervaring in de zorg, onder andere asielzoekers.


Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi:

“Taken zoals mensen eten geven of begeleiden bij een uitstappen zijn inderdaad taken waarvoor je niet meteen zeven diploma’s voor nodig hebt. Enkel kijken naar gepensioneerden en studenten vind ik niet voldoende, laat ons kijken naar iedereen die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Daar horen asielzoekers met ervaring in de zorg ook bij, zij mogen werken alleen vinden zij heel moeilijk een job.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Er zijn veel mensen die kunnen werken in Vlaanderen maar geen job vinden. Ofwel omdat er net nog iets knelt aan hun kennisniveau, er is een grote mismatch op de arbeidsmarkt, of omdat ze niet goed weten waar te zoeken. Intensere samenwerking met de opvangcentra voor asielzoekers en VDAB zou al kunnen helpen om hen naar opleidingen toe te leiden om extra kwalificaties te verwerven. We moeten ook onderzoeken of buitenlandse diploma’s eventueel met een beperkte bijkomende opleiding sneller gescreend en aanvaard kunnen worden.”


Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid: “Er zijn vacatures voor zorgkundigen, verpleegkundigen, kinderbegeleiders of opvoeders. Dat betekent dat we veel handen nodig hebben. We mogen nooit inboeten aan kwaliteit en de opleiding is essentieel bij het aanwerven, maar we moeten ook durven flexibel kijken naar wat mensen kunnen voorleggen als ervaring. Zeker als dit een bepaalde nood kan tegemoet komen. In dat kader is het ook belangrijk om een positief beeld te scheppen van de zorgsector. Daarom ook onze oproep: #IedereenZorgambassadeur.”


Uiteraard is het zeer belangrijk dat wie medische handelingen uitvoert het juiste diploma heeft. Ook daar is er nog verbetering op het vlak van onderwijs om de kwalificaties die iemand al heeft versneld te kunnen gelijk stellen. Op een bepaald moment werd vanuit alle hoeken gevraagd naar extra ondersteuning in de zorg tijdens de COVID-crisis. Maar dat bleek dan later weer niet meer nodig. Vandaag zien we opnieuw dat er handen nodig zijn in de zorg en het alvast zeer nuttig is om te weten dat deze mensen beschikbaar kunne zijn voor de arbeidsmarkt.Woordvoerders:

Sammy Mahdi: Sieghild Lacoere – 0475 50 55 50

Hilde Crevits: Arne De Brabandere – 0496 02 98 89

Wouter Beke: Bart Croes – 0485 82 38 58