• Sammy Mahdi

IMC Migratie en Integratie krijgt vorm

De afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie (IMC) werd vorige week, op voorstel van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, goedgekeurd. En vandaag deed de Vlaamse regering dat.Mahdi:  “Dat er nog heel wat werk is aan het integratieverhaal is helaas een realiteit. Problemen aanpakken, dat moeten we doen, samen. Als iemand een diploma heeft dan moeten we bekijken hoe die snel aan het werk kan zonder allerlei administratieve bezwaren. Alleen zo bouwen we een dam tegen extremisme.

Voor Mahdi is de oprichting van de IMC Migratie en Integratie een belangrijke beleidsdoelstelling. Vaak zijn er praktische bezwaren of administratieve procedures die moeten aangepakt worden om migranten sneller te integreren. In sommige dossiers zijn er 12 handtekeningen nodig van verschillende ministers. Dan duurt het lang om tot oplossingen te komen. De IMC moet sneller vooruitgang kunnen boeken. In de IMC zijn de verschillende regeringen van België vertegenwoordigd. Elke regering moet de beslissing over haar afvaardiging meedelen aan het Overlegcomité.

De IMC Migratie en Integratie werd opgericht om het beleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar af te stemmen. Het is op zich opmerkelijk dat dit nog niet bestaat. Enkele voorbeelden van thema’s zijn volgende: de toegang tot het grondgebied, het inburgerings- en integratiebeleid, de toegang tot de arbeidsmarkt, samenwerking met justitie over gedetineerden zonder verblijfsrecht…

De opeenvolgende staatshervormingen hebben verschillende bevoegdheden of onderdelen van bevoegdheden over het migratie- en integratiebeleid overgeheveld naar de deelstaten terwijl het federale niveau voor andere delen bevoegd is.