• Sammy Mahdi

Inreisverbod omwille van gevaarlijke COVID varianten wordt sterk uitgebreid, o.a. voor UK & Congo

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, meldt dat er wekelijks een update komt van de lijst van landen met gevaarlijke varianten. Concreet geldt er een absoluut inreisverbod voor die landen.


 “We moeten voorzichtig blijven om de Delta-variant geen vrij spel te geven. Ik hoop dat er snel meer informatie beschikbaar is over de Delta-variant om deze inreisbeperkingen voor buitenlanders zo tijdelijk mogelijk te houden”,


Wekelijkse update VOC-lijst

De lijst met gevaarlijke varianten, de zogenaamde VOC-landen (VOC = Variants of Concern), krijgt wekelijks een update via de website info-coronavirus.be. Elke donderdag zal er om 18u een aangepaste lijst worden gepubliceerd. Indien er landen toegevoegd of geschrapt worden, zal de nieuwe lijst gebruikelijk na 36 uur, maar ten vroegste na 24 uur, van kracht worden. In deze tijdspanne moeten de reizigers en diensten die visa afleveren zich kunnen aanpassen aan de nieuwe lijst. Het nieuwe COVID MB duidt de website info-coronavirus.be aan als plaats van publicatie van de lijst van landen waarvoor dit striktere inreisverbod geldt. In uiterste noodzaak, kunnen ook er ook tussentijdse updates gebeuren.


De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die de toegang tot het grondgebied verleent aan buitenlanders, baseert zich op deze lijst om te weten welke personen naar België mogen komen en welke procedures gevolgd moeten worden.

Deze lijst wordt voorgesteld door de Risk Management Group en daarna bekrachtigd door de IMC Volksgezondheid, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Minister van Binnenlandse Zaken.


Dwingende humanitaire redenen

Tot nu toe waren er slechts twee uitzonderingen: diplomaten en vervoerders van personen. Om schrijnende situaties te voorkomen heeft Mahdi ervoor gepleit om in uiterst prangende situaties toch nog een reis toe te staan om “dwingende humanitaire redenen”. Dit om mensen te kunnen helpen wanneer nodig, zoals in levensbedreigende situaties. Uiteraard moeten test- en quarantaineverplichtingen gevolgd worden. Voorbeelden van dwingende humanitaire redenen:

  • een dringende kankerbehandeling van kind omdat het land van oorsprong niet de gepaste behandeling kan geven

  • een medisch visum voor een zwaar dementerende persoon met familiebanden in België, zonder netwerk of financiële middelen in land van oorsprong


Procedure:

De diplomatieke posten in het buitenland doen een eerste check en sturen de meest ernstige vragen door naar de DVZ. DVZ geeft al dan niet toestemming om een attest " dwingende humanitaire reden" uit te reiken. Deze centralisatie zorgt voor eenvormige aanpak en laat toe om het aantal gevallen te beperken tot de hoogst noodzakelijke cases.

Mahdi: “Het is nooit de bedoeling om zoveel mogelijk reizen te beperken, het is wel de bedoeling zo weinig mogelijk varianten verder te verspreiden. Maar het beleid moet menselijk blijven en mensen in nood kunnen helpen.”Volgende landen worden opgenomen in de VOC-lijst:


Ten opzichte van de communicatie die vrijdag werd gedaan zijn er enkele wijzigingen, Qatar en Jordanië zijn niet langer een VOC-landen, wel worden Tunesië en Bahrein toegevoegd. De meeste landen kennen een onrustwekkende aanwezigheid van COVID varianten. In een aantal andere gevallen is er een gebrek aan surveillance data of ligt het land nabij een land met een hoge besmettingsgraad van een variant.


Het gaat om: Botswana, Zuid-Afrika, RD Congo, Tunesië, Nepal, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Bolivia, Paraguay, India, Uruguay, Georgië, Chili, Trinidad & Tobago, Colombia, Bangladesh, Oeganda, Argentinië, Zimbabwe, eSwatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Mozambique, Suriname, Bahrein, Peru en Pakistan


Mahdi vroeg de afgelopen weken aan de RMG om duidelijke adviezen te geven over de verspreiding van gevaarlijke varianten. Deze beslissing werd genomen uit voorzorgsprincipe om de verspreiding van gevaarlijke varianten in te perken en de versoepelingen in België te vrijwaren. Op Europees niveau wordt overlegd om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Ook daar is België pleitbezorger.