• Sammy Mahdi

Invoering digitaal registratie -en controlesysteem voor migranten: "Belangrijke stap"

Vandaag keurde de federale ministerraad op voorstel van Staatssecretaris Sammy Mahdi een wetsontwerp in eerste lezing goed dat ons land voorbereid op de invoering van het Europees inreis -en uitreissysteem voor migranten. Het betreft een elektronisch registratie -en controlesysteem bij de grenzen van Schengenlanden voor migranten die voor een korte periode van maximaal 90 dagen in de EU wensen te verblijven. Bij aankomst worden zij geregistreerd en zullen zij hun biometrisch gegevens moeten afstaan, met name vingerafdrukken en een gezichtsscan. Deze informatie wordt bijgehouden in een nieuwe Europese databank die toegankelijk is voor alle lidstaten. Met dit systeem weet de Dienst Vreemdelingenzaken dus ook wanneer de verblijfsduur van een migrant overschreden is en of deze al dan niet vertrokken is naar zijn land van herkomst.

Staatssecretaris Sammy Mahdi heeft grote verwachtingen van het nieuwe digitale registratie -en controlesysteem voor migranten:

“Het inreis-uitreissysteem verhoogt de controle op wie de Europese Unie binnenkomt bijzonder sterk. Ons land zal hierdoor van alle personen op het grondgebied onmiddellijk weten wie langer blijft dan de toegestane duur, terwijl dit tot nu toe nog diende te gebeuren via een controle van de woonplaats door de politie of door absurde en tijdsrovende handelingen zoals het aanbellen bij buren om te bevragen of zij weet hebben dat migranten nog op een bepaald adres verblijven.

Jaarlijks reizen meer dan 200.000 mensen naar ons land met een visum kort verblijf. In realiteit ligt het aantal mensen dat voor een korte periode naar ons land reist nog veel hoger want vele derdelanders kunnen visumvrij naar de EU reizen. Wie naar België komt zonder visum, wordt nu niet geregistreerd. Bovendien meldt slechts een kleine groep kortverblijvers zijn verblijf aan de gemeente: ongeveer 30.000 tot 40.000 personen per jaar gaan naar de gemeente om een aankomstverklaring te halen.


Het nieuwe digitale systeem maakt een veel grondigere controle mogelijk, omdat van elke grensoversteek een datum en identiteit, inclusief vingerafdrukken, beschikbaar is. De Belgische overheid zal ook automatisch op de hoogte gebracht worden wanneer iemand niet binnen de voorziene termijn naar het thuisland is teruggekeerd, zodat deze personen kunnen worden opgespoord.

“Vandaag kan het bijvoorbeeld dat iemand visumvrij naar Spanje reist, maar na 90 dagen beslist om verder te reizen naar ons land met valse documenten of zonder paspoort. Momenteel kan niemand dan achterhalen wanneer deze persoon de EU is binnengekomen en of zijn verblijfduur verlopen is. Met dit nieuw systeem hebben we een digitaal spoor van iedereen die de EU binnengekomen is, wanneer dat gebeurd is en weten de diensten en de politie automatisch wie opnieuw vertrokken is en wie niet”. 

Met de invoering van het nieuwe systeem kiest Mahdi er ook voor om een digitale adresmelding in te voeren bij verblijf in België. Wie de EU binnenkomt, wordt één keer geregistreerd, en moet bij kort verblijf niet meer langskomen bij de gemeente voor inschrijving. Enkel het adres van verblijf moet nog gemeld worden, en dat zal digitaal kunnen. Dezelfde regeling zal ook gelden voor EU-burgers die vandaag een papieren bewijs van aanmelding dienen aan te vragen bij de gemeente. Dit zal er voor zorgen dat gemeenten jaarlijks ongeveer 70.000 minder papieren attesten af te leveren hebben.


Het nieuwe digitaal registratie -en controlesysteem zal naar verwachting op Europees niveau in werking treden in het najaar van dit jaar.