• Sammy Mahdi

Oplossing veroordeling Belgische Staat aanmelding verzoekers internationale rechtsbescherming

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021


Het online registratiesysteem van verzoekers om internationale rechtsbescherming dat door de vorige regering werd geïnstalleerd wordt uit gebruik gehaald. De fysieke aanmelding bij het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje in Brussel werd na een eerste testdag op vrijdag 30 oktober, die goed verlopen is, terug opgestart. Dat meldt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi.

Sammy Mahdi: “COVID-tijden zijn barre tijden, voor ons allemaal. Zo ook voor mensen die penibele situaties ontvluchten uit hun land. De mensen die recht hebben op asiel moeten opvang krijgen. Deze mensen laten rondhangen op straat is ook geen goede oplossing. Voor hen niet en voor ons niet. Zeker niet in COVID-tijden, het virus maakt geen onderscheid.”

De rechtbank beval op 7 oktober dat personen die zich vandaag aanmelden voor een verzoek om internationale rechtsbescherming direct toegang tot opvang moeten hebben. Dit arrest is gebaseerd op de internationale en Europese rechtsregels die stellen dat die mensen materiële hulp moeten krijgen tijdens hun procedure. Binnen de 30 dagen, namelijk voor 6 november moest een oplossing voorzien worden. Zo niet, dreigde ons land dwangsommen van 2500 per dag te moeten betalen.

De Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil hebben de voorbije 3 weken deze heropstart goed voorbereid in samenwerking met het kabinet van staatssecretaris Mahdi. Ook de Stad Brussel werd betroken bij het uitwerken van een oplossing. Door het terug opstarten van de fysieke aanmeldingen moet er momenteel geen systeem van pre-opvang voorzien worden. De mensen worden onmiddellijk naar het regulier opvangnetwerk geleid.


Sammy Mahdi: “Met deze regering zetten we in op snelle procedures. Hoe langer iemand moet wachten op een antwoord, hoe langer men in opvang moet verblijven. De asieldiensten, zijn essentiële overheidsdiensten, die net zoals andere diensten, hun best doen om ook in COVID-tijden zo goed mogelijk te werken.”

Essentiële diensten kunnen ook tijdens de COVID-crisis niet sluiten. Gezien de huidige context is dit geen evidente opdracht. Ten allen tijden moeten de COVID-maatregelen gerespecteerd blijven in het belang van de medewerkers en de asielzoekers. De Politie Brussel en de gemeenschapswacht zullen strikt toezien op het toepassen van de maatregelen aan het aanmeldcentrum en deze handhaven.

De sanitaire maatregelen zijn van toepassing en moeten verplicht worden nageleefd:

• Het dragen van een mondmasker is verplicht

• De sociale afstanden moeten gerespecteerd worden voor het gebouw. 1m50 tussen mensen die niet tot dezelfde sociale bubbel behoren.

• De instructies van de medewerkers van Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie moeten strikt worden opgevolgd.

In beroep gaan tegen een beslissing van een rechter moet een doel hebben. Tergend en roekeloze beroepen moet de staat ten allen tijde vermijden. Dat kost de staat en de belastingbetaler enkel maar. De rechtbank heeft naar juridisch geldende regels geoordeeld dat er onmiddellijk opvang moet voorzien worden. Toch heeft het online aanmeldsysteem ook voordelen. De diensten konden in deze uitzonderlijke tijden de registraties efficiënter inplannen en vlotter te laten verlopen. De COVID-crisis is nog niet onmiddellijk voorbij. De diensten moeten onderzoeken of een aangepast systeem mogelijk is, waarbij we enerzijds het Europees recht respecteren én anderzijds het registratieproces zo strak mogelijk kunnen organiseren met respect voor de gezondheid van onze medewerkers en de mensen die internationale bescherming zoeken.