• Sammy Mahdi

Maatregelen om asielinstroom te beheersen

In de maand september stijgen de asielaanvragen boven de 3000 aanvragen. 3089 mensen meldden zich vorige maand bij het Klein Kasteeltje. Dat heeft te maken met de operatie Red Kite waarbij Afghanen zijn gered die in immanent gevaar verkeerden met hun familie. Dit omwille van hun activiteiten voor Westerse organisaties, het leger of omdat ze streden voor vrouwenrechten en mensenrechten. Deze stijgende trend valt in heel de Europese Unie vast te stellen. Dat meldt Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi.


Volgende maatregelen zijn reeds genomen:

• Voorlopige stopzetting van het hervestigingsprogramma tenzij voor de meest kwetsbare profielen: beslissing genomen op 15 september. Enkel de kwetsbaarste profielen kunnen nog overgebracht worden in het kader van hervestiging.


• Verhoogde inzet om Dublin-aanvragen snel te identificeren en terugkeer naar het Europese land waar de asielaanvraag loopt of de vingerafdrukken zijn gegeven


• Informatiecampagne op facebook om mensen af te remmen de reis doorheen Europa te maken naar een volgend land om opnieuw asiel aan te vragen

1121 Afghanen vroegen asiel aan in september 2021. Daarnaast waren er ook 237 mensen die toekwamen via de internationale engagementen op hervestiging. Wat wel opvalt is dat de meervoudige aanvragen zijn teruggevallen naar het niveau van voor de zomer tot 114 terwijl de voorgaande maanden er meer dan 400 aanvragen waren. Dat aantal blijft verklaarbaar door de veranderende situatie in Afghanistan. Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) neemt tot half november geen negatieve beslissingen omdat ze de situatie in het land niet kan herevalueren. De positieve beslissingen tot de status van erkend vluchteling worden wel genomen. Mensen moeten nu al onnodig lang wachten op beslissingen door de gevolgen van de COVID-crisis.


Stilaan evolueren de asielaanvragen terug naar een niveau dat in normale jaren op te merken valt. Nog steeds kan het CGVS niet in de normale omstandigheden werken om de verhoren steeds te laten doorgaan. Verhoren worden nog steeds geannuleerd door besmettingen en quarantaineverplichtingen van personeel/tolk/asielzoeker of advocaat. Daardoor krijgen zij een werkachterstand en duurt de behandeling van de dossiers langer. Het CGVS doet er alles aan om die achterstand weg te werken om de mensen een antwoord te geven en de druk op het opvangsysteem te verlichten. De cijfers hieronder tonen de toename in beslissingen door het CGVS aan. In augustus 2021 heeft het CGVS 1..391 beslissingen genomen voor 1.657 personen. In september 2021 nam het CGVS 1.459 beslissingen voor 1.783 personen.


https://www.cgvs.be/nl/cijfers