• Sammy Mahdi

Mahdi duidt migratie-expert Nicole De Moor aan als nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Nicole De Moor wordt de nieuwe Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij. Op voorstel van cd&v-voorzitter Sammy heeft de nationale partijraad van cd&v dit met een ruime meerderheid goedgekeurd, zoals voorzien in de partijstatuten.

Met de keuze voor Nicole De Moor kiest voorzitter Sammy voor een sterke vrouw met tonnen ervaring op het departement Asiel en Migratie.

“Nicole De Moor is ervaring én vernieuwing in één persoon. Ze is voor het grote publiek een nieuw gezicht, maar ze heeft al bijzonder veel kilometers op de teller achter de schermen. Nicole is dé migratie-expert van de Wetstraat. Met Nicole, en eerder ook de keuze voor Jo Brouns in de Vlaamse regering, blijven we consequent kiezen voor talent en vernieuwing. Le nouveau cd&v est arrivé”

Nicole De Moor behaalde een rechtendiploma aan de Universiteit Gent en een LLM in het International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar loopbaan als juridisch adviseur migratie bij het Kruispunt Migratie-Integratie, het huidige Agentschap Inburgering en Integratie. Nadien behaalde ze een doctoraat aan de Vakgroep Internationaal Publiekrecht van de Universiteit Gent naar het onderwerp van internationale migratie en was ze aan de slag bij het Commissariaat voor de Staatlozen en Vluchtelingen (CGVS).


In werd 2014 ze actief als migratiespecialiste op de kabinetten van achtereenvolgens Minister Kris Peeters, Minister Nathalie Muylle en Minister Koen Geens. Nicole De Moor was sinds de start van de legislatuur kabinetschef van Staatssecretaris Sammy Mahdi. Ze leidde samen met Sammy Mahdi het departement de afgelopen jaren doorheen verschillende uitdagende momenten zoals periode van de oorlog in Afghanistan en meer recent Oekraïne, én stond ook aan de wieg van verschillende belangrijke hervormingen op het departement.


Ik ben enorm vereerd dat ik deze taak krijg. Ik ben van nature een zeer geëngageerd persoon en ben overtuigd dat de visie van cd&v en Sammy op onze samenleving de juiste is. Wij willen een georganiseerd migratiebeleid met duidelijke regels. Tot voor kort deed ik dat voornamelijk achter de schermen. Ik zet het werk aan een kordaat maar rechtvaardig migratiebeleid verder, maar vanaf nu doe ik dat vanop de voorgrond”, zegt Nicole De Moor, de nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.


Nicole De Moor is 38 jaar oud en is afkomstig uit Sint-Gillis Waas in Oost-Vlaanderen. Momenteel woont ze in Anderlecht, maar Nicole De Moor heeft plannen om op korte termijn opnieuw terug te keren naar de provincie waar ze opgroeide.


Via deze weg wordt u vriendelijk uitgenodigd op een persmoment op het kabinet van Staatssecretaris Nicole De Moor in aanwezigheid van voorzitter Sammy. Het persmoment zal starten om 10u, te Lambermontstraat 2, 1000 Brussel.