• Sammy Mahdi

Mahdi en Van Peteghem pakken domiciliefraude van vreemdelingen in (grens)gemeenten aan

Een nieuw koninklijk besluit pakt de problematiek aan van vreemdelingen die in België verblijven en werken, maar hier geen officiële hoofdverblijfplaats hebben. Hierdoor blijven ze uit het vizier van de (lokale) overheid en betalen ze geen belastingen in de gemeente waar ze verblijven. Er kan ook niet gecontroleerd worden of ze inkomstenbelasting betalen. De problematiek stelt zich vooral in grensgemeenten met grensarbeiders of met EU onderdanen die zich in Belgische gemeenten vestigen om te werken. In de toekomst zullen gemeenten deze mensen ambtshalve kunnen inschrijven in het vreemdelingenregister, waardoor zij belastingplichtig worden in ons land en de fiscus een onderzoek naar domiciliefraude kan voeren.


“Het is belangrijk dat lokale besturen weten wie er op hun grondgebied verblijft. Met deze regeling maken we een betere controle mogelijk. Iedereen die verblijft en werkt in ons land moet zijn steentje bijdragen, zonder uitzondering. Aan je verplichtingen proberen te ontsnappen door misbruik te maken van de nabijheid van de landsgrens, is bijzonder asociaal voor alle Belgen die zich wel aan de regels houden en netjes hun belastingen betalen. Met deze regeling drijven we strijd tegen domiciliefraude gevoelig op”,

zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.


Voor een vreemdeling geldt, net zoals voor alle Belgen, een verplichting tot inschrijving in het register van de gemeente waar hij het grootste deel van het jaar verblijft. De gemeente mag daarbij aan een burger van de Unie vragen zijn identiteitsdocument voor te leggen evenals de reden van verblijf. Maar wanneer iemand niet naar de gemeente gaat, heeft het lokaal bestuur volledig het raden naar wie er zich op het grondgebied bevindt. In sommige panden wonen mensen die niet ingeschreven zijn in de gemeente, en waarvan niet gecontroleerd kan worden of ze legaal verblijven, legaal tewerkgesteld zijn en belastingen betalen.


Voornamelijk gemeenten in de Kempen aan de Nederlandse grens ervaren deze domiciliefraude als een belangrijk probleem: “We worden als lokaal bestuur meer om meer met de problematiek geconfronteerd op het terrein. We zien bijvoorbeeld situaties waarbij de lokale politie verschillende parkeerboetes uitschrijft voor een auto met buitenlandse nummerplaat die steeds op ongeveer dezelfde plek geparkeerd staat. Daarbij is het vermoeden groot dat die persoon weldegelijk het grootste deel van het jaar in de gemeente verblijft, maar de gemeente heeft geen middel om dat officieel vast te stellen en op te treden”, zegt Ward Kennes, voorzitter van de Conferentie van Kempense gemeenten.


Wanneer een Belg domiciliefraude pleegt, kan de gemeente waar deze effectief verblijft overgaan tot een ambtshalve inschrijving, met terugwerkende kracht. Het nieuwe koninklijk besluit zorgt er voor dat de gemeente ook vreemdelingen uit de Europese Unie zelf mag inschrijven. De gemeente kan dan een woonstcontrole vragen aan de politie met betrekking tot de bewoning van een pand, waarop de gemeente de betrokkene automatisch inschrijft in het wachtregister.

Daarop wordt de vreemdeling verplicht om zich aan te melden bij de gemeente en een bewijs van verblijfplaats, tewerkstelling, zelfstandige arbeid, of een bewijs van inkomen uit het buitenland voor te leggen.


Als de betrokkene niet kan bewijzen een hoofdverblijfplaats in het buitenland te hebben en wel over een inkomen beschikt, zal de gemeente hem ambtshalve inschrijven in het vreemdelingenregister, waarop hij belastingplichtig wordt in ons land. Wanneer betrokkene simpelweg geen informatie geeft, kan door de Dienst Vreemdelingenzaken bevel afgegeven worden om het grondgebied te verlaten. De gemeente zal in beide gevallen de inschrijving met melding van domiciliefraude ook doorgeven aan de fiscus, met het oog op het heffen van de verschuldigde belasting en eventuele boetes. Het is ook mogelijk dat de gemeente zelf een GAS-boete oplegt bij het vaststellen van domiciliefraude.


Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zet mee zijn schouders onder de strijd tegen domiciliefraude. "Wie in ons land woont en domiciliefraude pleegt, kiest bewust om niet bij te dragen aan de samenleving, maar wél van de voordelen te genieten. Dat zet een oneerlijke druk op iedereen die dat wel doet en dat kunnen we niet tolereren. De strijd tegen domiciliefraude is daarom een belangrijk speerpunt in het tweede actieplan tegen de fiscale en sociale fraude. De fiscus is dan ook een trouwe partner in dit verhaal."