• Sammy Mahdi

Mahdi: Fedasil hanteert nultolerantie na vechtpartij met bewoners asielcentrum Langemark-Poelkapelle

Vandaag heeft er een grote vechtpartij plaatsgevonden tussen Afghanen en Palestijnen in het asielcentrum van Langemark-Poelkapelle. In totaal waren zo’n 100 bewoners betrokken. Personeel van Fedasil heeft tevergeefs getracht om tussenbeide te komen en kon gelukkig rekenen op een snelle interventie van de lokale politie.De aanstokers zijn ondertussen niet langer in het centrum. Een alleenstaande man werd overgebracht naar een gesloten centrum en een gezin werd naar een terugkeerwoning gestuurd. “Dit gedrag is totaal onaanvaardbaar. Wie in ons opvangnetwerk terechtkomt om asiel aan te vragen hoort zich te gedragen. We hebben de aanstoker meteen naar een gesloten centrum gebracht. “Fedasil hanteert nultolerantie bij dit soort vechtpartijen. Dit is totaal respectloos en onaanvaardbaar”, aldus staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi (CD&V).


Ondertussen zijn er al 5 personen opgepakt. Staatssecretaris Mahdi hoopt vooral dat justitie snel kan optreden: “In dergelijke gevallen is het van cruciaal belang dat de daders snel beseffen dat hun gedrag niet ongestraft blijft. De diensten treden kordaat en snel op in de asielcentra bij wangedrag.”


Staatssecretaris Mahdi dankt het snelle optreden van het personeel in het centrum. Politie en justitie voeren verder het onderzoek.