• Sammy Mahdi

Mahdi geeft niet op: haatpredikers hebben geen plaats in ons land

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, wil een geradicaliseerde haatprediker het land uitzetten. Dat kan omdat hij een bedreiging voor de samenleving vormt, op basis van rapporten van het Ocad, het coördinatieorgaan van de dreigingsanalyse, en de Staatsveiligheid. Zij omschrijven de man als "haatpropagandist" met een ernstig dreigingsniveau.


Mahdi:

“Deze beslissing zal me niet weerhouden om een nieuwe uitwijzingsbeslissing te nemen voor deze en andere gevaarlijke radicalen. Hopelijk kunnen we de rechter overtuigen met alle elementen die de veiligheidsdiensten ons hebben bezorgd, want die zijn toch niet min. Ik zal blijven strijden tegen de aanwezigheid van gevaarlijke radicalen in dit land.

Het is een structureel probleem dat de rechters in Vreemdelingenzaken geen toegang hebben tot de volledige documenten van de Veiligheidsdiensten. Mahdi vindt dat dit zou moeten opgelost raken. Deze documenten bevatten geclassificeerde informatie en kunnen niet zomaar in een dossier gedeeld worden. Er wordt in de beslissingen uit deze nota’s motivering overgenomen door de DVZ maar de rechter heeft niet de inzage in het volledige document. Rechters kunnen dan natuurlijk niet zomaar een volledig beeld hebben van een dossier.

Dit probleem werd ook aangekaart in de beleidsnota van de Staatssecretaris:

“Daarnaast zal een oplossing gezocht worden voor het probleem van de rechterlijke controle op beslissingen die (deels) gebaseerd zijn op geclassificeerde stukken. Op heden bestaat er immers veel onduidelijkheid over de vraag of rechters in vreemdelingenzaken, binnen het huidige wettelijke kader, gemachtigd zijn om inzage te nemen in dergelijke vertrouwelijke documenten of dat zij een veiligheidsmachtiging dienen aan te vragen. Een verduidelijking van de wet, die aan de rechters een dergelijke machtiging verleent, zal op korte termijn aan de regering en Parlement worden voorgelegd.”


De Raad van Vreemdelingenbetwistingen oordeelt in alle onafhankelijkheid in beroepsdossiers, een belangrijke rechtsprincipe dat volmondig gesteund wordt door de Staatssecretaris, maar dat zal Mahdi niet weerhouden om verdere stappen te ondernemen om de rechters te overtuigen. De Dienst Vreemdelingenzaken zal daartoe snel een nieuwe beslissing nemen.


Er bestaat een cel radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze dienst krijgt informatie van de veiligheidsdiensten over alle personen zonder verblijfstitel waarbij indicaties zijn van radicalisering, extremisme of gevaar voor de nationale veiligheid. Dat gaat over mensen die in de OCAD-databank geregistreerd staan als haatprediker. Maar het kan ook zijn dat iemand volgens de veiligheidsdiensten geradicaliseerd is, een extremist is of een gevaar voor de nationale veiligheid, maar niet als haatprediker wordt gedefinieerd.

De beslissing van Staatssecretaris en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om mensen hun verblijf in te trekken in dit soort dossiers gebeurt op basis van informatie van de veiligheidsdiensten die aangeven dat iemand haatprediker is, extremist of een gevaar voor de nationale veiligheid. Er worden meerdere beslissingen per jaar genomen om mensen met radicaal profiel.