• Sammy Mahdi

Mahdi geeft Turkse imam bevel om het land te verlaten omwille van homofobe uitspraken

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, heeft beslist de verblijfsvergunning van een Turkse imam niet te verlengen omwille van homofobe uitspraken. Er is ook beslist dat de man een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft op 22 oktober 2020 een aanvraag ontvangen om de betrokkene zijn verblijfs- en arbeidsvergunning te hernieuwen. Daarop voerde de dienst een onderzoek uit. Uit het dossier blijkt dat de betrokkene de openbare orde of nationale veiligheid kan schaden.

Sammy Mahdi: “Wie haat komt zaaien in onze maatschappij heeft hier geen plaatst. Het stigmatiseren van de holebi gemeenschap en dit soort boodschappen verder verspreiden kunnen wij niet tolereren. Ik til zwaar aan homofobe uitspraken die gebeuren binnen een geloofsgemeenschap. Als imam heb je een voorbeeldfunctie en al zeker als je ooit het recht hebt gekregen om in België te mogen werken. Wie zich niet aan onze waarden wil houden moet daar de gevolgen van dragen.”

De betrokken persoon heeft op sociale media haatberichten verspreid tegenover de LGBTIQ+-gemeenschap. Uit reacties van deze berichten blijkt dat dit aanzet tot haat.

Aangezien de betrokkene een imam is, wordt hij verondersteld een voorbeeldfunctie uit te oefenen voor de geloofsgemeenschap en de maatschappij. Als imam kan de betrokkene ook een grotere invloed hebben binnen zijn geloofsgemeenschap waardoor zijn uitspraken een grotere dreiging vormen.

Deze beslissing werd midden december 2020 genomen. Daarop heeft de betrokkene een hoorrecht waarbij de mogelijkheid bestaat om elementen over te maken binnen zijn dossier. Hij werd midden januari gehoord over de elementen in zijn dossier. Hierin zijn geen elementen aangebracht die de beslissing deden wijzigen. De betrokkene zal dan ook een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen zijn vandaag door de DVZ genomen en aan de gemeente van de betrokkene overgemaakt.