• Sammy Mahdi

Mahdi: “Goed werkende Schengenzone zorgt naast economische welvaart voor ons veiligheid”

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar strategie over de Schengenzone. Dit wordt nu overgemaakt aan de Raad en het Europees Parlement. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, steunt uitdrukkelijk het voorstel voor sterke buitengrenzen en de systematische check van iedereen die de Schengenzone binnenkomt. Alleen zo kan de Europese Unie garant staan voor een gecontroleerd migratiebeleid.

“We moeten weten wie zich op het grondgebied bevindt. Uit een rapport van 2018 blijkt dat een kwart van de binnenkomsten onvoldoende gecheckt wordt. Ik ben dan ook blij dat de Europese Commissie dit opneemt en hier iets aan wil doen,

Voor de commissie bestaat het functioneren van de Schengen zone op het vlak aan Asiel en Migratie uit drie pijlers:

  1. de effectieve controle van de buitengrenzen van de Europese Unie

  2. een gemeenschappelijk beleid rond visa, terugkeer en het gebruik van digitale systemen om het opheffen van de binnengrenzen te compenseren

  3. een mechanisme dat de geldende regels monitort


De ambitie om tegen 2023 de informatie systemen inzake grens en migratie management op elkaar aan te sluiten is ambitieus maar noodzakelijk. Verschillende digitale systemen zijn in België al in testfase. Eén belangrijk voorbeeld daarvan is het Entry Exit System (EES). Dit is een volledig automatisch digitaal systeem waarin korte verblijven van derdelanders worden in geregistreerd. België schaart zicht volledig achter de vraag om het nieuwe asiel en migratie pact goed te keuren. Daar zitten de systematische controles aan de buitengrenzen in vervat. Er bestaat een onmiskenbaar verband tussen het goed functioneren van de Schengenzone en het Europese migratie- en asielbeleid. Schengen is de laatste jaren onder druk komen te staan, niet enkel door de druk aan de buitengrenzen maar ook door uiteenlopende nationale asiel-, opvang- en terugkeerregelingen. Dit voorstel moet er toe bijdragen dat de buitengrenzen weerbaarder worden en dat het Schengengebied wordt gevrijwaard, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht om asiel te vragen.

“Een goed werkende Schengenzone zorgt naast onze economische welvaart voor onze veiligheid. Daarom is het zo belangrijk om in te zetten op digitale databanken waardoor we weten wie binnenkomt en buitengaat. We moeten wel waarborgen dat het recht op asiel kan aangevraagd worden wie aan de buitengrenzen aanklopt.

De Schengenzone in Europa heeft betrekking op 420 miljoen mensen, waarvan er 3,5 miljoen dagelijks naar een ander land gaan dan hun thuisland, voor werk, toerisme, familiebezoek, zakenreis… Dat kan al meer dan 25 jaar zonder identiteitscontroles aan de binnengrenzen. In de huidige omstandigheden is het echter wel logisch dat er bekeken wordt hoe vrij reizen binnen de Schengenzone de komende jaren georganiseerd moet worden. De COVID-crisis toonde immers aan dat dit een grote uitdaging blijft wanneer de gezondheid van mensen op het spel staat.