• Sammy Mahdi

Mahdi: "Heb je #PlekVrij voor Oekraïners op de vlucht? Meld het aan jouw gemeente"

De afgelopen dagen kwam een grote golf van solidariteit op gang om Oekraïners op de vlucht te helpen. Mensen bieden spontaan onderdak aan en willen de handen uit de mouwen steken. Anderzijds kan er ook een grote operationele nood zijn om Oekraïners bij hun aankomst in België te begeleiden als grote groepen Oekraïense vluchtelingen zich naar België zouden begeven.


Op initiatief van Staatssecretaris Sammy Mahdi werden alle partners en diensten die hierin een rol kunnen opnemen, samengebracht in een Task Force “Bescherming en Opvang Oekraïners”. Deze Task Force tekende in samenspraak met het Nationaal Crisiscentrum en de gouverneurs van ons land de structuur uit om vluchtende Oekraïners te ontvangen. De federale overheid zal voorzien in een onthaalcentrum in het voormalige Jules Bordet-ziekenhuis in Brussel. Daar zullen Oekraïners geregistreerd worden, hun aanvraag tot automatische bescherming kunnen doen en eerste onderdak krijgen van beperkte duur. Van daaruit zal de verdere dispatching gebeuren naar lokale besturen voor de huisvesting van Oekraïners. Burgers die solidair wensen te zijn en tijdelijk onderdak wensen te bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een definitieve plaats om te wonen kunnen zich aanmelden bij hun gemeente. De gemeenten staan samen met het Nationaal Crisiscentrum in voor de coördinatie van de huisvesting op het terrein.

Sammy Mahdi:

“De mails en berichten die binnenkomen van de bevolking zijn enorm. Iedereen wil helpen. Deze oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Het is belangrijk dat we een gecoördineerde aanpak hanteren om Oekraïners die op de vlucht zijn te begeleiden. Dat doen we via het Crisiscentrum en de lokale besturen. Heb je een plek vrij en ben je bereid om mensen uit Oekraïne op te vangen? Meld dit dan zeker bij je gemeente”.

De Task Force “Bescherming en Opvang Oekraïners” werd opgericht op initiatief van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om alle concrete en operationele vragen rond de situatie in Oekraïne te coördineren. Naast de asiel en migratiediensten zijn ook het Federaal crisiscentrum en de FOD Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd. Ook verschillende kabinetten nemen deel aan de werkzaamheden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi roept morgen ook een Interministeriële Conferentie (IMC) samen met bevoegde ministers van de gewesten en de gemeenschappen. Doelstelling is om alle bevoegdheidsniveaus te informeren over de uitdagingen gelinkt aan de ontvangst van Oekraïners op de vlucht en om gezamenlijke inspanningen te doen om deze mensen te integreren in het dagdagelijkse leven. Duurzame huisvesting is daar één aspect van, maar evengoed kinderen school laten lopen of mensen werk helpen te vinden zodat zij de draad van hun leven op een goede manier kunnen oppikken.