• Sammy Mahdi

Mahdi houdt voet bij stuk: eerst opvang voor wie allereerste keer asiel aanvraagt in de EU

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi tekent derdenverzet aan bij de rechtbank tegen de beslissing van de rechter om doorreizende asielzoekers die al elders in de Europese Unie opvang hebben onmiddellijk een opvangplaats toe te wijzen. De afgelopen dagen trachten verschillende doorreizende asielzoekers via de rechter onmiddellijk een opvangplaats op te eisen terwijl de opvang voor nieuwe asielzoekers sterk onder druk staat.

Staatssecretaris Sammy Mahdi:

“Je kan als migrant moeilijk bed, bad en brood in twee landen vragen. Zo wordt mogelijks een bed bezet gehouden voor iemand die voor de allereerste keer asiel aanvraagt in de Europese Unie en nergens anders een opvangplek heeft.

Sedert 2018 registreren meer en meer mensen zich voor een asielaanvraag bij de asieldiensten in België hoewel ze al eerder in de EU een procedure lopen hebben. Ze hebben al recht op opvang in een ander EU-land, maar reizen toch door naar België en dienen een bijkomende asielaanvraag in. Het aantal doorreizende asielzoekers blijft ook in januari van dit jaar verder toenemen. Uit de voorlopige cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat in januari maar liefst 1.168 personen die een asielaanvraag indienden reeds in een ander land een asielaanvraag lopen hebben.


Als deze trend zich verder zet in de volgende maanden, zal het aantal doorreizende asielzoekers dat asiel aanvraagt in België in 2022 nóg hoger uitvallen dan vorig jaar. In 2021 ging het al om maar liefst 10.952 personen.

Ook het aantal asielaanvragen van mensen die reeds als vluchteling zijn erkend in een andere lidstaat dreigt in 2022 opnieuw bijzonder hoge proporties aan te nemen: alleen in januari dienden maar liefst 120 erkende vluchtelingen zich aan voor opvang, hoewel zij als vluchteling reeds een veilige haven in een EU-lidstaat hebben gevonden. In 2021 dienden 1.349 mensen een aanvraag in die reeds als vluchteling waren erkend in een andere lidstaat.


Het groot aantal mensen dat al eerder een asielaanvraag indiende in een ander Europees land, of daar zelfs al erkend werd, legt een bijkomende druk op het opvangnetwerk. Daarom werd een wachtlijst ingevoerd voor doorreizende asielzoekers om te garanderen dat er voldoende opvangplaatsen beschikbaar blijven voor de meest kwetsbaren, families met kinderen, en mensen die voor het eerst asiel aanvragen op Europees grondgebied. Doorreizende asielzoekers worden wel geregistreerd om te vermijden dat mensen dagenlang in de rij van het aanmeldcentrum moeten staan. Ter vergelijking: het hele opvangnetwerk in beschouwing genomen, heeft een opvangcentrum een gemiddelde capaciteit van 281 personen. Momenteel telt ons opvangnetwerk al meer dan 30.000 asielzoekers.

Er wordt bovendien voorzien in aanklampende begeleiding van personen die naar een andere lidstaat moeten terugkeren voor de behandeling van hun asielaanvraag. De eerste van 14 bijkomende terugkeerloketten voor Dublingesprekken in het terugkeerbureau in Brussel worden in gebruik genomen. De eerste gesprekken met doorreizende asielzoekers gaan daarmee van start. Daarnaast gaan terugkeerbegeleiders ook aan de slag in de opvangcentra zelf. Wie medewerking blijft weigeren, kan zijn recht op opvang verliezen.

“Een kordate aanpak van doorreizende asielzoekers is noodzakelijk. Indien duizenden asielzoeker en vluchtelingen uit een ander Europees land uiteindelijk naar ons land komen en opvang eisen, kunnen we niet langer mensen opvangen die nergens bed, bad en brood hebben. Doorreizende asielzoekers moeten terugkeren naar het land waar ze al opvang hebben’, 

zegt Staatssecretaris Mahdi.