• Sammy Mahdi

Mahdi naar NY voor 1e evaluatie van Global Compact on Migration - "Beter samenwerken rond terugkeer"

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, vertrekt vandaag naar NY voor de eerste mondiale evaluatie van het Global Compact on Migration (GCM). Het International Migration Review Forum (IMRF) dat doorgaat bij de Verenigde Naties geeft landen de mogelijkheid hun inspanningen op vlak van het beheer van migratie te delen. Er zal ook een voortgangsverklaring worden aangenomen.


Het GCM werd aangenomen op 11 december 2018 in Marrakesh en door 152 staten (waaronder België) formeel bevestigd op 19 december 2018 in een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ondertussen onderschrijven 164 landen het GCM. Het GCM heeft tot doel om tot een beter georganiseerd, ordelijk en duurzaam migratiebeleid te komen. Dit was de eerste keer dat er op wereldwijd niveau een samenhangende filosofie werd afgesproken over migratie. De 164 landen die de verklaring ondertekenden zijn het eens over het feit dat geen enkele staat, land, natie migratie alleen kan aanpakken.

Sammy Mahdi:

“Migratie krijg je onmogelijk alleen beheren. Mijn voornaamste boodschap is gericht aan landen van herkomst. Over terugkeer hoor je niet te onderhandelen, dat is een internationale verplichting. Punt. We zijn meer dan bereid die terugkeer op een humane wijze te faciliteren."

Mahdi is het hoofd van een Belgische delegatie die bestaat uit overheidsactoren van verschillende niveaus en diensten en vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Hij zal voor België deelnemen aan de internationale discussies en het Belgisch actieplan voor de volgende vier jaar voorstellen. In een parallel programma, zal Mahdi ook een aantal Amerikaanse migratie-actoren en experten spreken en een reeks bilaterale ontmoetingen hebben met landen van oorsprong. Op die wijze tracht hij de speerpunten van zijn beleid ook internationaal te onderzoeken, gaande van de activering van asielzoekers, de integratie van migranten tot het bevorderen van terugkeerrelaties. Het Global Compact zet immers voor het eerst ook op de agenda dat migratiebeheer enkel en alleen kan bestaan met het sluitstuk van het beleid: een effectief terugkeerbeleid.


Op het programma staan volgende bezoeken:

  • Customs and Border Protection in de John F. Kennedy luchthaven

  • Belgische visum diensten in NY

  • Immigration and Custums Enforcement (ICE)

  • New York Police Departement (NYPD)

  • Burgemeester NYCity en de commissaris voor Migratie NYCity

  • Center For Migration Studies en Community Sponsorship Hub (middenveldorganisaties)

  • Professoren migratie, extremisme, racisme NYU

  • Event met Enabel over vrijwillige terugkeer en duurzame integratie in land van herkomst

  • Bilaterale ontmoetingen met landen om terugkeerrelaties te bespreken

  • Debat bij de Verenigde Naties met tussenkomst van Staatssecretaris Mahdi voor België op donderdag 19 mei